Thứ sáu, 13/9/2019 | 11:27 GMT+7

Tranh chấp lối đi chung xử lý như thế nào?

LSVNO - Gia đình tôi và gia đình hàng xóm có một lối đi chung trên phần đất của hàng xóm, nhưng do một số mâu thuẫn giữa hai gia đình nên gia đình hàng xóm đã xây tường rào chắn khiến gia đình tôi không thể sử dụng lối đi đó được nữa. Gia đình tôi muốn đi ra ngoài phải đi một lối đi khác khá xa. Trong việc này gia đình tôi phải giải quyết như thế nào? Bạn đọc N. L. (TP. HCM).

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn và gia đình hàng xóm có một lối đi chung trên đất của hàng xóm nhưng nay gia đình hàng xóm đã xây tường rào khiến gia đình bạn không thể sử dụng lối đi đó và không còn lối đi nào thuận tiện để ra ngoài.

92-5d7b1a329d7c7

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tại Điều 254 về quyền về lối đi qua như sau:

“Điều 254. Quyền về lối đi qua:

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù”.

Về nguyên tắc, chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình nhưng trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi của các chủ sở hữu bất động sản liền kề bị vây bọc, pháp luật đã quy định chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Do đó, gia đình bạn có quyền yêu cầu gia đình hàng xóm phá bỏ tường rào để khôi phục lại lối đi chung. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho gia đình hàng xóm, hai bên nên thỏa thuận bồi thường về phần lối đi chung.

Nếu gia đình hàng xóm không đồng ý thì bạn có thể yêu cầu hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, trường hợp hòa giải không thành thì có thể khởi kiện tại tòa án.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo