Thứ sáu, 23/8/2019 | 10:07 GMT+7

UBND cấp xã được quyền cho thuê loại đất nào?

LSVNO – Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành thì UBND cấp xã được quyền cho thuê những loại đất nào, thời hạn là bao lâu?

Luật sư tư vấn:

Về thẩm quyền cho thuê đất của UBND cấp xã, Luật Đất đai năm 2013 quy định tại Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

“3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền”.

luat-dat-dai-sua-doi-5d5f57b3bec0a

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo quy định trên, UBND cấp xã có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn mình. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Về thời gian cho thuê đất, Luật Đất đai năm 2013 quy định tại khoản 5 Điều 126 và khoản 3 Điều 132:

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn.

5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Như vậy, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích mà chưa được sử dụng thì UBND cấp xã nơi có đất sẽ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Việc cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu và thời hạn thuê đất mỗi lần không quá 05 năm.

Việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4, Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo