Thách thức về an toàn thông tin trong thời công nghệ kết nối LSVNO - Ngày An toàn thông tin Việt Nam (ATTTVN) năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Việc bảo đảm an toàn thông tin sẽ phải đối mặt với thách thức lớn và phải có sự chuyển đổi để phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực CNTT-TT. An toàn thông tin cũng phải dựa trên “công nghệ thông minh” mới có thể đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội.
Một phán quyết hợp lòng người LSVNO - Vụ án khiếu kiện “Quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Thống, người bị kiện là Chủ tịch UBND và UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử và tuyên án ngày 26/9/2017.