Báo chí với những "chuyện tử tế" – Thể hiện sự chung tay “gạn đục, khơi trong” LSVNO - Từ rất lâu, nhiều cơ quan báo chí đã xem yếu tố nhân văn là tiêu chí quan trọng hàng đầu, tuyên truyền sâu rộng về chuyện tử tế, sống đẹp. Mỗi câu chuyện đều hướng tới giá trị nhân văn có hiệu ứng tích cực với xã hội, lan tỏa sâu rộng và tạo ra được sự thay đổi nhiều số phận con người, nhiều vùng đất, thắp lên những ngọn lửa của lòng nhân ái, lối sống đẹp trong cộng đồng. Điều này có không ít nhà báo âm thầm nỗ lực làm việc thiện đằng sau con chữ, chung tay, góp sức làm nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường...