Thứ sáu, 12/1/2018 | 08:04 GMT+7

Bình Dương: Triển khai quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề 2018

LSVNO - Sáng 11/1, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

img-9469-5a58088cc6889

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc thực hiện phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp ngành, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, nề nếp, trở thành ý thức tự giác và có hiệu quả góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Lấy kết quả học tập và làm theo chuyên đề 2018 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã phát biểu chỉ đạo: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Cũng theo chỉ đạo tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở, hấp dẫn, thuyết phục.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trong năm 2018, năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là thời điểm chuẩn bị đón chào Xuân mới năm Mậu Tuất. 

Cũng tại hội nghị, PGS. TS Phạm Ngọc Anh, Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cốt lõi chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giang San, Quách Tuấn Hải, Trần Hải