Thứ sáu, 17/5/2019 | 11:22 GMT+7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh đề xuất giờ làm việc

LSVNO - Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) sẽ được đưa ra trình Quốc hội. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 72 giờ trước khi Quốc hội khai mạc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quyết định thay đổi đề xuất giờ làm việc trong cả nước.

Sau 19 ngày lấy ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, nhà quản lý, công chức và người lao động về 6 nội dung lớn cho dự thảo Tờ trình Chính phủ về Bộ luật Lao động năm sửa đổi, ngày 17/5/2019, trong bản Dự thảo mới nhất Tờ trình Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có những điều chỉnh.

photo1557480091148-1557480091457-crop-1557480096718955932319-5cde36c63d330

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ LĐTB&XH đã điều chỉnh thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Điều chỉnh này theo hướng tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội và sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp lần thứ 7, dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 - 13/6/2019, tại Hà Nội để các đại biểu cho ý kiến.

Cụ thể, phương án 1, bổ sung vào Bộ luật Lao động quy định: "Giao Thủ tướng Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước". Phương án này giúp tạo sự thống nhất lịch làm việc và giữa người dân với cơ quan nhà nước và phù hợp với thời gian làm việc của các quốc gia.

Tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành địa phương, văn bản quy định chi tiết dự kiến quy định thời gian làm việc thống nhất đối với các cơ quan nhà nước: Đối với cơ quan nhà nước Trung ương và các đô thị lớn là từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30, nghỉ trưa 60 phút (trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân). Đối với cơ quan nhà nước ở địa phương thì thống nhất theo giờ làm việc mùa hè và mùa đông theo điều kiện địa lý.

Dự thảo Tờ trình Chính phủ trước đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất phương án, bổ sung vào Bộ luật Lao động quy định: "Giao Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước".

Thời gian làm việc dự kiến là từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30, nghỉ trưa 60 phút (trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân). Phương án này giúp thống nhất giờ làm việc cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, phù hợp hơn với thời gian làm việc của các quốc gia.

Ở phương án 2, Dự thảo Tờ trình Chính phủ mới nhất, Bộ LĐTB&XH vẫn giữ nguyên như phiên bản đã công bố ngày 28/4/2019. Cụ thể: phương án 2, giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong Bộ luật Lao động mà được quy định tại các văn bản hành chính (Đối với các Bộ do Thủ tướng quyết định, đối với UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định).

Lê Hoàng (tổng hợp)