Thứ bảy, 13/4/2019 | 22:38 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Không bố trí cán bộ bị kỷ luật sang làm công tác Mặt trận”

LSVNO - Ngày 13/4/2019, tại tỉnh Đồng Tháp, đã có cuộc làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

image1-5cb2014f0a346

Quang cảnh cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đề nghị tỉnh Đồng Tháp cần căn cứ tiêu chuẩn, chọn những cán bộ có tinh thần đổi mới, sáng tạo và không được bố trí cán bộ bị kỷ luật sang làm công tác Mặt trận.

Cũng tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn còn lưu ý, tỉnh Đồng Tháp ưu tiên chọn những địa phương đủ điều kiện và nhân sự có năng lực trình độ để thực hiện thí điểm chủ trương Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thanh Phong