Chủ nhật, 21/7/2019 | 16:57 GMT+7

Chưa thể bổ nhiệm Kế toán trưởng Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang

LSVNO - Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết đang gặp khó trong việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang, dù nhiều năm rồi không có, do hậu quả làm sai từ quá khứ.

>>> An Giang: Kiểm toán Nhà nước làm việc ở bệnh viện “tai tiếng”

rm-5d343443b880f

Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang.

Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh An Giang, qua rà soát phát hiện từ năm 2014 đến nay, Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang không bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Công việc Kế toán trưởng được Trưởng phòng Tài chính kế toán Nguyễn Thành Hậu kiêm nhiệm. Quyết định bổ nhiệm ông Hậu làm Trưởng phòng Tài chính kế toán do Giám đốc bệnh viện ký ngày 03/7/2014.

Tuy nhiên, như từng thông tin, quyết định bổ nhiệm ông Hậu làm Trưởng phòng Tài chính kế toán năm 2014 là trái quy định, bởi lúc đó ông Hậu chưa phải viên chức. Việc bổ nhiệm sai được phát hiện giữa năm 2018, khi ông Hậu thi viên chức.

Cuối năm 2018, ông Hậu đậu viên chức nên ngày 26/12/2018, được Giám đốc bệnh viện ký quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tài chính kế toán và ông Hậu tiếp tục kiêm nhiệm Kế toán trưởng bệnh viện đến nay một cách “không hợp pháp”.

Chức vụ Kế toán trưởng bệnh viện, theo Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán thì phải do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang, trình tự thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng bệnh viện đã tiến hành nhưng Chủ tịch UBND tỉnh chưa thể ký vì hậu quả của việc làm sai trong quá khứ để lại khá phức tạp.

Hiện nay, quyết định năm 2014 bổ nhiệm ông Hậu làm Trưởng phòng Tài chính kế toán trái quy định chưa được thu hồi. Đặc biệt, khi đó ông Hậu từ đơn vị khác mới chuyển về bệnh viện và nhận bàn giao Kế toán trưởng từ vợ của ông (vợ của ông sau đó chuyển đi làm kế toán trưởng bệnh viện khác). Hai vợ chồng bàn giao công việc Kế toán trưởng bệnh viện cho nhau để lại nhiều câu hỏi.

Để giải quyết sự phức tạp của quá khứ, Luật sư Nguyễn Trường Thành (Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP. Cần Thơ), cho rằng: “Cần tổ chức kiểm toán hoặc thanh tra tài chính, nếu có hậu quả thì xem xét trách nhiệm những người liên quan, nếu không có hậu quả thì kiểm điểm rút kinh nghiệm. Sau đó, có quyết định đúng thẩm quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng giúp bệnh viện hoạt động ổn định”.

Được biết, đầu tháng 5/2019, Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IX đã làm việc tại bệnh viện về thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016-2018, trong đợt kiểm toán ngân sách nhà nước ở địa phương.

Qua kiểm toán, công tác tài chính ở bệnh viện giai đoạn 2016-2018 chưa phát hiện vấn đề gì nhưng trước đó, giai đoạn 2014-2015 và nhất là việc ông Hậu nhận kiêm nhiệm kế toán trưởng từ vợ thì chưa có kết luận.  

Ngọc Duyên