Thứ bảy, 25/5/2019 | 16:59 GMT+7

Giáo dục đồng bằng sông Cửu Long kém nhất nước

LSVNO - Ngày 25/5/2019, tại TP. Cần Thơ, Bộ GĐ&ĐT tổ chức hội nghị “Đánh giá thực trạng giáo dục mầm non, phổ thông khu vực ĐBSCL” cho biết, khu vực này đang yếu kém toàn diện so với cả nước.

250519a1-5ce911440f08e

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ (trái) chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của các địa phương ĐBSCL, tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao, ở cấp tiểu học là 0,45%, trung học cơ sở 3,26% và trung học phổ thông 3,94%. So với hai vùng miền núi có nhiều khó khăn là Tây Nguyên và Tây Bắc, tỷ lệ học sinh bỏ học ở ÐBSCL vẫn cao hơn nhiều lần. Nhất là cấp tiểu học có số học sinh bỏ học chiếm đến 55,1% của cả nước do đời sống kinh tế khó khăn. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của cả vùng còn thấp, chỉ chiếm 35,2%, trong khi trung bình cả nước là 40,6%.

Về cơ sở vật chất, giáo dục mầm non còn 2.100 phòng học tạm bợ, giáo dục tiểu học cần đầu tư xây dựng 4.300 phòng học thì mới đạt mức phòng học kiên cố bình quân cả nước. Tỷ lệ phòng học kiên cố ở cấp giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng thấp so với cả nước. Đặc biệt, ở cấp giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ phòng học kiên cố ở TP. Cần Thơ cũng chỉ đạt 48,5%, tỉnh Kiên Giang 73,8%... trong lúc bình quân cả nước là 86,7%.

250519a2-5ce9114308ecb

Cục trưởng Cục Cơ sở Vật chất Phạm Hùng Anh trình bày thực trạng giáo dục ở ĐBSCL

Thống kê của Cục Cơ sở Vật chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, một nguyên nhân khiến giáo dục mầm non và phổ thông ĐBSCL kém toàn diện là chi ngân sách của các địa phương thấp. Trong giai đoạn 2011-2016, các tỉnh ĐBSCL chi ngân sách địa phương cho giáo dục mầm non, phổ thông thấp hơn bình quân chung của cả nước 11,9% (thấp hơn về chi đầu tư 8,6%, chi thường xuyên 12,5%), phân bổ chi ngân sách địa phương cho các cấp học chưa hợp lý.

Trong các cấp học, ĐBSCL chi ngân sách cho giáo dục mầm non là thấp nhất, chỉ chiếm 14,9% tổng chi ngân sách, còn cả nước là 20,9%. Từ đó, thực trạng giáo dục mầm non bộc lộ rất rõ sự yếu kém so với cả nước. Thống kê của Cục Cơ sở Vật chất, ở ĐBSCL tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày là 92%, thấp nhất so với các vùng và thấp hơn tỷ lệ trung bình của toàn quốc 6,7%; tỷ lệ trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo ăn bán trú 68,4%, thấp nhất so với các vùng và thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc 22,9%. ĐBSCL còn 14 xã chưa có trường mầm non, 8 xã chưa đạt chuẩn phổ cấp giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp thấp: nhà trẻ chỉ đạt 11,1% (toàn quốc 25,5%); mẫu giáo 76,7% (toàn quốc 90,8%).

Thực trạng giáo dục ĐBSCL bộc lộ rõ thêm qua tỷ lệ trường chuẩn quốc gia. Cấp mầm non đạt 35,2%, thấp hơn cả nước 6%;  tiểu học 41,3%, thấp hơn cả nước 15%;  trung học cơ sở 40,2%, thấp hơn cả nước 8%; trung học phổ thông 26,3%, thấp hơn cả nước 5%.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị phát biểu: “Thực trạng giáo dục và đào tạo của 13 tỉnh ĐBSCL (đối với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; người học và các cơ chế chính sách hiện hành) cho thấy những bất cập trong phát triển giáo dục của các tỉnh ĐBSCL, đây thực sự là các tỉnh thuộc diện “vùng trũng về giáo dục và đào tạo” cần được quan tâm đầu tư; cần có những chính sách nhằm đưa giáo dục và đào tạo ở các tỉnh ĐBSCL phát triển ngang bằng với mặt bằng chung của cả nước”.

Các đại biểu dự hội nghị phát biểu đề xuất một số giải pháp về cơ chế chính sách nhằm tăng đầu tư cho giáo dục ĐBSCL. Mục tiêu, giai đoạn 2019 – 2021 tập trung đảm bảo các chỉ tiêu về đội ngũ nhà giáo, học sinh, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đưa giáo dục mầm non và tiểu học của ĐBSCL tối thiểu ngang bằng với bình quân chung của cả nước; giai đoạn 2021 - 2025 tập trung đưa giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông tối thiểu ngang bằng với bình quân chung của cả nước.

Sáu Nghệ