Thứ tư, 8/8/2018 | 07:05 GMT+7

Hướng tới nền HCPV để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

LSVNO - Nền hành chính phục vụ (HCPV) là nền hành chính dân chủ, pháp quyền, trách nhiệm và lấy phục vụ công dân làm tôn chỉ hoạt động. Do vậy, từ văn hóa hành chính, cơ cấu tổ chức, phương thức hành vi, mô thức chính sách, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức đều thể hiện tính chất do dân và vì dân.

Sau Cách mạng tháng 8 thành công, khi bắt tay vào việc tạo dựng chính thể mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng tới kiến thiết mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả và việc đầu tiên phải kiến thiết là xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, một nền hành chính phục vụ nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Người, việc xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, một nền hành chính vì nhân dân phục vụ luôn được Đảng, Nhà nước quyết tâm thực hiện. Có thể nói, cùng với quá trình sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một trong những nỗ lực xây dựng nền HCPV nhân dân trong thời gian qua là đã tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

images2097569-5a-5b6a337bf37dd

 Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai - một địa chỉ tin cậy của người dân.

Trong suốt những năm qua, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phía Nam như: TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp… đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động nhằm tạo ra những đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết tốt mọi thủ tục hành chính cho người dân. Các sở, ban, ngành cũng đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chất lượng tương ứng với yêu cầu chuyên môn, đặc biệt là cán bộ “một cửa” luôn có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Đây có thể coi là bước đột phá lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính của địa phương. 

Cũng có một số ý kiến cho rằng, triết học hành chính trong thế kỷ XX xem mục đích lớn nhất của hành chính công là thực hiện mục đích công, mà cốt lõi của mục đích công chính là thực hiện lợi ích công và trên mức độ rất lớn, việc thực hiện lợi ích công như thế nào được thể hiện qua hoạt động phục vụ công của Chính phủ. Do đó, tính chất quan trọng nhất của hành chính công là tính chất phục vụ. Tinh thần phục vụ có nghĩa là, quản trị của Chính phủ phải thống nhất với nguyện vọng của công dân, nền hành chính và cơ quan hành chính phải cung ứng dịch vụ công đảm bảo về số lượng và chất lượng cho người dân. Trong nền HCPV, tất cả vì lợi ích của công dân, phục vụ công dân là giá trị cốt lõi của văn hóa hành chính…

Theo ông Lê Văn Làm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: "Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về những vấn đề bức xúc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của UBND các cấp, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao chú trọng vào giải trình các ý kiến của người dân đã phản ánh, thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Chủ tịch UBND các cấp, tập trung giải quyết có hiệu quả những khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân".

Để xây dựng một nền hành chính dân chủ, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, đòi hỏi phải đổi mới căn bản cơ cấu tổ chức của mô hình hành chính công truyền thống. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách thủ tục hành chính tại các địa phương đã tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Điểm nhấn lớn nhất là các địa phương đã thực hiện khá tốt mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” với phương châm “5 biết, 3 thể hiện” (5 biết: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, xin lỗi và cảm ơn; 3 thể hiện: Tôn trọng, văn minh, gần gũi)…

Ngoài ra, nhiều địa phương còn có những cách làm sáng tạo, được người dân đồng tình đánh giá cao như xây dựng mẫu thư xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ không đúng hẹn; mẫu thư cảm ơn, thư chúc mừng đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc có liên quan. Các địa phương, đơn vị cũng đã công khai các chuẩn mực trong ngôn ngữ giao tiếp, ứng xử với nhân dân; công khai rõ ràng các quy trình thủ tục hành chính, số điện thoại của cán bộ lãnh đạo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục; tăng cường công tác đối thoại, tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi với nhân dân. 

Ông Trần Văn Vĩnh - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù 2 năm gần đây, công tác cải cách hành chính của Đồng Nai được Trung ương đánh giá cao nhưng không vì vậy mà chủ quan. Trong công tác cải cách hành chính, không nên chạy theo thành tích cao hay thấp mà làm sao đạt kết quả tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp hài lòng. Xu thế tất yếu trong công tác cải cách hành chính là công khai, minh bạch và không còn cách nào khác phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, tiến tới thực hiện chính quyền điện tử, chính phủ điện tử theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Có thể nói, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chủ động của cấp chính quyền cơ sở trong việc công khai, minh bạch, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, các tỉnh, thành phía Nam không chỉ là một trong những địa phương đi đầu trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội mà còn đi đầu trong việc xây dựng nền HCPV nhân dân. 

Minh Sơn