Thứ sáu, 9/3/2018 | 08:21 GMT+7

Kiên Giang: Ủy ban nhân dân tỉnh giảm số lượng văn bản, giấy tờ

LSVNO - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết tại cuộc gặp báo chí, năm 2017, tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt về kinh tế-xã hội. Nguyên nhân là do chú trọng đổi mới phương thức quản lý, điều hành, giảm văn bản giấy tờ.

Theo số liệu, Chủ tịch Phạm Vũ Hồng nêu, năm 2017, UBND tỉnh Kiên Giang tiếp nhận 19.084 văn bản. Kết quả, Chủ tịch và các Phó chủ tịch đã xem xét, xử lý 6.628 tờ trình, kiến nghị (tăng 2,76% so với năm 2016), ban hành 16.247 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực (giảm 1,73%). Giải pháp chính để giảm số lượng văn bản là tăng cường đi công tác cơ sở và họp trực tuyến.

Trong năm, Chủ tịch và các Phó chủ tịch tổ chức 20 chuyến công tác làm việc với UBND cấp huyện và nhiều chuyến công tác giải quyết vụ việc trên các lĩnh vực; tham dự và chủ trì 752 cuộc họp giải quyết tháo gỡ khó khăn; tổ chức 58 hội nghị trực tuyến và 17 cuộc họp trực tuyến xử lý công việc trong tỉnh với 28.700 đại biểu tham dự; duy trì định kỳ hàng tháng họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền chung của UBND tỉnh, kịp thời xử lý những phát sinh.

1a-5aa1e0fdad71d

Chủ tịch Phạm Vũ Hồng phát biểu tại cuộc gặp báo chí đầu năm.

Cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ năm 2017, UBND tỉnh Kiên Giang được giao thực hiện 153 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành 135 nhiệm vụ theo đúng yêu cầu, 18 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện. Hoàn thành đạt và vượt 17/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nghị quyết Hội đồng nhân dân, 5 chỉ tiêu gần đạt.

Khu vực nông-lâm-thủy sản, triển khai xây dựng 169 cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGAP chiếm hơn 75%; hạ tầng thủy sản được tập trung đầu tư ở các vùng trọng điểm, nhất là vùng nuôi tôm. Nhiều mô hình nuôi tôm cho thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm, cao nhất so với nuôi các loài khác.

Khu vực thương mại-du lịch, lượng khách du lịch hơn 6 triệu lượt người (tăng 7,84% so với năm 2016), tập trung nhiều ở huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 1.449 (tăng 15% so với năm 2016). Xuất khẩu hàng hóa vượt kế hoạch 17,5%, sau nhiều năm không đạt (tăng 34,27% so với năm 2016).

Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư với số vốn đăng ký nhiều hơn khoảng 32.000 tỷ đồng so với năm 2016. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội cũng tăng 11,24% so với năm 2016. Trong đầu tư công, thu gọn đầu mối và tăng tính chuyên nghiệp, đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên cơ sở sáp nhập 6 ban quản lý ở 6 sở.

Đầu tư giao thông nông thôn được chú trọng với chiều dài đường nhựa hóa và bê tông hóa trong năm hơn 381 km, vượt 16,3% kế hoạch. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.116 km đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa, trong tổng số 7.084 km.

Chủ tịch Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để giảm họp và văn bản giấy tờ được đẩy mạnh trong năm 2018. Gồm có tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử; áp dụng chứng thư số cho các văn bản điện tử. Dự kiến trong quý 1/2018, triển khai hoàn thành cho các sở, ngành và địa phương phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ quản lý công việc, đạt mục tiêu liên thông 4 cấp, từ đó giảm hẳn số lượng văn bản giấy tờ giữa các cấp trong toàn tỉnh.

Sáu Nghệ