Thứ hai, 22/4/2019 | 11:41 GMT+7

Quảng Ninh: Phấn đấu toàn thành Chương trình 135 trong năm 2019

LSVNO - Thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 22 xã, 154 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đến hết năm 2019, Quảng Ninh sẽ phấn đấu không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020” được người dân đồng thuận, tích cực, chủ động tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển hạ tầng, sản xuất, các mô hình kinh tế mới. Đời sống được nâng lên nên đã có nhiều hộ chủ động viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Trong năm 2018, tỉnh Quảng Ninh có thêm 5 xã và 40 thôn đạt các tiêu chí để ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hộ nghèo giảm 1.965 hộ. Toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 1.250 hộ nghèo, tổng số vốn đã triển khai thực hiện là 53,85 tỷ đồng.

Đến nay, diện mạo khu vực các xã, thôn đặc biệt khó khăn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên đáng kể, các xã có đường ô tô đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm cơ bản được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; có trạm y tế đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; có đủ cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 92,8% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 80% số thôn, bản đạt chuẩn văn hóa.

054941baoxaydung-1-5cbd487125005

Các địa phương đầu tư xây dựng hệ thống kênh, mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Internet.

Tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Cần phát huy hiệu quả đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước bằng nỗ lực của chính người dân trong việc vươn lên thoát nghèo, tham gia phát triển sản xuất. Các chính sách giảm nghèo của Nhà nước và của tỉnh đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các địa phương, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa. Đời sống của nhân dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn tiếp tục có sự thay đổi, nhất là về hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc sản xuất, phát triển kinh tế.

Năm 2019 được xác định là năm nước rút hoàn thành Chương trình 135 tại Quảng Ninh, tỉnh đã bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, huy động nguồn vốn xã hội hóa và vốn tín dụng gần 600 tỷ đồng để hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Đức Long chỉ đạo, tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đầu tư. Căn cứ vào năng lực của cán bộ cấp xã, huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc triển khai đảm bảo phù hợp thực tiễn và đúng quy định của pháp luật. Các địa phương cần khuyến khích người dân tiếp cận vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất; cần có hình thức động viên khen thưởng kịp thời các xã, thôn thực hiện tốt các chương trình, đặc biệt là các hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo để lan tỏa trong cộng đồng, trở thành phong trào tại các xã, thôn thuộc diện 135.

Đề án 196 triển khai lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ trực tiếp cho sản xuất như: các công trình giao thông, thủy lợi... tạo điều kiện cho người dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi và hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển thương hiệu nông sản của địa phương.

DV