Thứ năm, 18/10/2018 | 11:55 GMT+7

"Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" - Cách làm mới từ bài học cũ

LSVNO - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cải cách tư pháp luôn mang ý nghĩa thời sự, chính trị trong công cuộc đổi mới ở nước ta.

dn-5bc811f10a563

Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong việc gặp gỡ đối thoại với dân và cải cách thủ tục hành chính

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Do đó, gặp gỡ, đối thoại với dân chính là cách làm mới được cấp ủy, chính quyền các cấp đã từng bước cụ thể hóa đưa vào thực hiện trong những năm gần đây… Cách làm này đã phát huy hiệu quả khi hàng loạt vấn đề của dân được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời lắng nghe, giải thích rõ ràng và giải quyết thấu đáo, không để người dân bức xúc dẫn đến khiếu kiện kéo dài hay tụ tập đông người tại các điểm tiếp dân, công sở chính quyền; động viên người dân chung tay xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, các thế hệ cán bộ ngành tư pháp đã nối tiếp nhau phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật trong việc góp phần xây dựng, hoàn thiện nền tảng pháp luật và tư pháp dân chủ nhân dân, có những thành tích, đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thật vậy, “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” tuy là cách làm mới đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhưng không mới đối với ngành tư pháp. Tại hội nghị học tập của cán bộ ngành tư pháp 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và có bài nói chuyện rất sâu sắc. Bác Hồ nói: “Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Như thế cũng chưa đủ, không chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung tòa án, phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”. Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm gần đây, bài học “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ giới hạn trong ngành tư pháp mà còn mở rộng ra cấp ủy, chính quyền các cấp; là một trong những cách làm do Đảng phát động và được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương hưởng ứng.

Trong suốt những năm gần đây, các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố đến huyện, xã, ấp đã tăng cường thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với dân và các tổ chức, doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng… Trong đó, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với các tầng lớp nhân dân; với doanh nghiệp; với công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở… ngành thuế, hải quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đại diện doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội ngành hàng. Ngành công an, ngành y tế tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Ngành y tế lắng nghe ý kiến nhân dân”. Có thể nói, ở đâu dân có vấn đề bức xúc cần giải quyết ở đó cấp ủy, chính quyền vào cuộc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với dân hoặc đơn thuần là chỉ để lắng nghe ý kiến nhân dân.

Qua đó, việc gặp gỡ, đối thoại hay lắng nghe ý kiến nhân dân là để tìm ra tiếng nói chung, cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để từ đó thống nhất hành động nhằm hướng đến lợi ích chung. Bất cứ công trình, tuyến đường không thể thi công vì vướng mặt bằng chưa giải tỏa, nếu giải quyết theo hướng hành chính đôi khi cả năm vẫn chưa xử lý xong, nhưng chỉ cần một cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp lãnh đạo, chính quyền với dân là giải quyết xong, như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đối thoại là để dân hiểu, dân tin, từ đó đồng thuận với chủ trương chung vì lợi ích của chính nhân dân. Đối thoại còn để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó giải quyết thấu tình đạt lý những vấn đề của dân trên tinh thần “để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”.

Minh Sơn – Tuấn Hải