Chủ nhật, 2/9/2018 | 06:02 GMT+7

Tự hào 73 mùa Thu độc lập - Vững bước trên hành trình đổi mới

LSVNO - Hàng năm, cứ mỗi độ tháng Tám về, trong lòng mỗi người con đất Việt lại tự hào về mùa Thu cách mạng - mùa Thu cách đây tròn 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến. Để rồi ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình rực nắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

73-nam-cmt8-5b8b19e3a4dda

Ảnh minh họa.

73 năm qua (1945-2018), kể từ ngày đất nước giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách mà có lúc trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Dân tộc ta đã lần lượt trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975).

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Giang sơn thu về một mối, nước ta có điều kiện để xây dựng kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng vừa thống nhất, nước ta lại phải trải qua 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Với tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Tuyên ngôn độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”, biên cương, bờ cõi tiếp tục được bảo vệ vững chắc, dù kẻ thù có hung bạo đến đâu cũng phải lùi bước.

73 năm qua, Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, với những thử thách vô cùng to lớn. Nhưng dù ở giai đoạn nào, dù thử thách cam go đến bao nhiêu, khi Ðảng và Nhà nước ta biết dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ, mọi việc đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nên đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đất nước hòa bình, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước từng bước vượt qua khó khăn, trì trệ. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, là điều kiện để nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới.

Suốt 73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã trải qua những cuộc trường chinh vĩ đại. Trong những cuộc chiến tranh vệ quốc lâu dài và gian khổ ấy, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống. Trên khắp dải đất hình chữ S thiêng liêng này, nơi đâu cũng có những người hy sinh vì nước. Gia đình nào cũng có người hy sinh vì nước. Một đất nước được gìn giữ bằng chính máu xương của cha ông, của người thân mỗi chúng ta. Vì thế, giá trị ấy càng trở nên linh thiêng, không một ai, dưới bất cứ danh nghĩa nào được phép xúc phạm.

Hiện nay, Việt Nam vẫn còn đang ở trong nhóm nước có thu nhập trung bình của thế giới. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, trì trệ vẫn còn ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tình trạng nghèo đói vẫn còn xảy ra ở một số vùng, địa phương. Lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo đất nước của Đảng, các thế lực thù địch ngày đêm xuyên tạc, chống phá nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, những vụ tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đã phát hiện và quyết liệt xử lý để đả kích, cho rằng đó bản chất của Đảng, của chế độ và đòi đa đảng, chối bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Nhưng chúng cố tình bỏ qua những thành tựu to lớn mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam tạo nên trong suốt gần 90 năm qua, kể từ khi Đảng được thành lập. 

Hiện nay, Đảng đã và đang tiếp tục không ngừng đổi mới.Trong đó, công cuộc chống tham nhũng đang diễn ra quyết liệt. Nhiều người từng là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã và sẽ bị xử lý kỷ luật, trả giá cho những sai lầm do mình gây ra, kể cả những người đã nghỉ hưu mà trước đây vốn được cho là “hạ cánh an toàn” thì nay cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. 

Nhìn lại 73 mùa Thu độc lập đã qua, chúng ta càng tự hào, vui sướng khi được sống trong thời đại hòa bình. Là công dân của một quốc gia độc lập, chúng ta càng trân trọng hơn những mất mát, hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự soi đường bởi chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự chung sức, đồng lòng của cả dân tộc, đất nước ta sẽ ngày càng tiến lên, sánh ngang với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tập trung cao độ, nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII của Ðảng đã đề ra. Cùng với đó là thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Từ Trung ương xuống địa phương thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo, nói đi đôi với làm. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, chú trọng đến công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, mở rộng các mối quan hệ ngoại giao; giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ. Người có công được khen thưởng xứng đáng, kịp thời, người có tội xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm với cấp nào, đối tượng nào như thời gian qua sẽ khẳng định được lòng tin của toàn thể nhân dân với Ðảng. Khi hàng triệu con tim người Việt cùng chung nhịp đập, nhất trí nghe và làm theo thì đường lối đổi mới, độc lập dân tộc, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế của Ðảng sẽ thành công như mong đợi.

 

Minh Sơn