Thứ tư, 8/8/2018 | 06:22 GMT+7

Bộ Công an triển khai Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

LSVNO - Chiều 07/8, tại Hà Nội Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

c1-5b6a290b655ca

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. 

Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

c2-1-5b6a291c2b317

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Trọng tâm là thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hội nghị có nhiệm vụ công bố mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an và đánh giá những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra. 

c3-5b6a291c49ab3

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, công bố Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; công bố các Quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ; các đại biểu sẽ nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; nghe báo cáo chuyên đề về lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng CAND và tập trung thảo luận nhằm thống nhất về nhận thức, chủ trương, giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu cấp bách cần giải quyết từ nay đến cuối năm 2018. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Mai Tiến Dũng đã công bố Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

c4-5b6a291c8a705

 Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an  Tuyên thệ dưới Cờ Tổ quốc.

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công an đã chủ động, tích cực, quyết liệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là các phương án về ANTT; phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh. 

Đấu tranh quyết liệt, phá vỡ âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH; góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH được đẩy mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và truy nã tội phạm được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm. Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII... 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Lực lượng CAND đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra; giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.  

Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH của đất nước, Bộ Công an là một trong những Bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII, sớm nghiên cứu xây dựng, thực hiện Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể, quan trọng. 

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định rõ những việc cần làm ngay, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định của Chính phủ, sớm ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm hành động: “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình ANTT nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là 3 bài học kinh nghiệm và 6 mặt công tác trọng tâm trong công tác bảo đảm ANTT.  

Chủ động tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với bảo đảm ANTT. Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối ANTT của các thế lực thù địch, phản động.

c6-5b6a291c7d35e

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Bộ Công an.

Tập trung bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng; tham mưu giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm núp bóng công ty, doanh nghiệp; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy.

Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự; tổ chức triển khai hiệu quả đúng pháp luật tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT. Thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị, phòng, chống cháy, nổ.

Tổ chức làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là khi triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành Điều lệnh CAND, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Minh Sơn - Hoàng Quý