Thứ năm, 11/4/2019 | 12:39 GMT+7

Chính phủ đề nghị rút 2 dự án Luật ra khỏi chương trình năm 2019

LSVNO - 2 dự án luật được Chính phủ đề nghị rút ra khỏi chương trình năm 2019 gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) và Luật Đất đai, vì cần thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại phiên họp 33, khai mạc sáng 10/4/2019.

Theo đó, 2 dự án Luật được Chính phủ đề nghị rút ra khỏi chương trình năm 2019 gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT và Luật Đất đai.

Lý do đề nghị rút 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT và Luật Đất đai vì cần thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

phin-hop-33-aqrt-5caed2a17c12c

Phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Cụ thể, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT, theo đánh giá của Ủy ban Pháp luật, mặc dù đã có những đổi mới nhưng sự chuyển biến còn chậm, việc lập và thực hiện Chương trình vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nhìn lại 3 năm qua cho thấy, tính dự báo của Chương trình không cao, chủ yếu vẫn chạy theo tiến độ, thiếu tầm nhìn cho năm tiếp theo. Tình trạng xin lùi, rút hoặc bổ sung dự án vào Chương trình còn nhiều.

Đối với việc sửa Luật Đất đai, nội dung còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn, như các vấn đề: đất cơ sở tôn giáo; người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, kinh tế đất, tích tụ tập trung đất đai; căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng, nhà ở khách sạn…

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tán thành việc đưa khỏi chương trình năm 2019 với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT; lùi thời gian trình 1 kỳ họp, từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; bổ sung vào chương trình năm 2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và bổ sung vào năm 2019 dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Nhấn mạnh đất đai có sự ảnh hưởng tới toàn dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thống nhất với việc lùi sang đầu năm 2020; đề nghị Chính phủ phải có tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai trong thời gian qua cũng như tác động của việc sửa, ban hành những chính sách mới trong luật này đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  

Ngoài ra, thống nhất cho rằng Bộ luật Lao động có vai trò quan trọng, liên quan đến quyền lợi của người lao động, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập, thể hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương thực hiện nghiên cứu về việc hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), nếu có lùi thì cũng lùi đến Kỳ họp thứ 8 để trình ra Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu.

Đồng thời, điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh lùi 2 kỳ họp, từ trình xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 sang xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 9. Không bổ sung Luật Thi đua khen thưởng vào chương trình năm 2019 mà đưa vào cuối năm 2020. 

Hà Thủy (tổng hợp)