Chủ nhật, 16/9/2018 | 09:52 GMT+7

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

LSVNO - Ngày 15/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Phiên họp nhằm xem xét, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021, điều chỉnh các Đề án "Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội" và "Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính", các vướng mắc trong cải cách tư pháp tại một số địa phương.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Theo đó các đại biểu đề nghị cho giữ nguyên quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, nguyên tắc làm việc, vì quá trình thực hiện không có vướng mắc. Các đại biểu đề nghị sửa đổi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo cho phù hợp với việc chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo về Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời, bổ sung 1 điều quy định về  nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Đồng thời đề nghị bỏ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên chuyên trách kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo. Vì nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo đã được giao cho đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương .

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, thời gian qua, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã làm việc tích cực, nghiên cứu xây dựng bảo đảm chất lượng nội dung trong các dự thảo tờ trình, đề án, báo cáo nêu trên. Ban Nội chính Trung ương và cơ quan liên quan cần tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp để nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; tổ chức lại Văn phòng Ban Chỉ đạo phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc. Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu, bảo đảm việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội phát huy hiệu quả, theo đúng tinh thần CCTP, cải cách hành chính. Về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính” do TAND tối cao đề xuất, là nội dung quan trọng, thiết thực, nhưng là vấn đề mới, cần tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm để có thời gian nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và lý