Thứ năm, 6/9/2018 | 13:13 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách ​

LSVNO - Sáng nay (06/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

ctqh-5b90c50007108

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc thảo luận các nội dung dự thảo Luật tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua là hoạt động hết sức có ý nghĩa. 

"Đây là 2 dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội, của cử tri và của chính các vị đại biểu Quốc hội. Trong thời gian qua, cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực chuẩn bị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để đưa ra thảo luận và sẽ được tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết thêm, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) là một dự án luật hết quan trọng, đã được đưa ra thảo luận tại 2 kỳ họp và dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng và khắc phục các hạn chế, bất cập của luật hiện hành, giải quyết những vấn đề thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội nghị này, Thường trực Ủy ban Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc tài sản đó; về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài nhà nước…

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học là dự án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, của cử tri về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước và cũng nhằm thể chế hóa quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Việc sửa đổi Luật nhằm đặt nền móng pháp lý ban đầu đối với việc tự chủ đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dự thảo Luật cũng cần phải làm rõ những vấn đề, như tăng cường trách nhiệm của Nhà nước đối với các loại hình cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở giáo dục đại học, phát triển hệ thống đại học tư thục, hợp tác giáo dục với nước ngoài, các vấn đề về học phí, thuế, về tiêu chuẩn, thời gian công tác của giáo viên…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về những vấn đề đã nêu trong Báo cáo và các nội dung khác của dự thảo luật mà các đại biểu quan tâm; đồng thời, mong muốn các vị đại biểu quốc hội đề xuất cụ thể hướng tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Trong quá trình thảo luận, khi cần thiết, đại diện cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra có thể trình bày và trao đổi thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Hà Thủy (tổng hợp)