Thứ sáu, 8/12/2017 | 07:19 GMT+7

Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5

LSVNO - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019.

Kết quả hình ảnh cho Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5

Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5. Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở.

Cuộc tổng điều tra do Cơ quan Thống kê Trung ương (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện; để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án; xây dựng và triển khai kế hoạch; tổ chức điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt; tuyển dụng, tập huấn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; chuẩn bị hậu cần.

Trong quá trình chuẩn bị Tổng điều tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có thể tiếp nhận sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới. Các khoản hỗ trợ này được cân đối trong nguồn kinh phí cho Tổng điều tra.

H.Thuy