Thứ năm, 3/5/2018 | 14:57 GMT+7

Phiên họp thứ 24 của UBTVQH sẽ xem xét nhiều dự án luật sửa đổi, bổ sung

LSVNO - Để chuẩn bị Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

qhoach-5aeac0563c718

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Dự án Luật sửa đổi, bổ sung của 13 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch tại Phiên họp thứ 24. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Phiên họp thứ 24 (từ ngày 14 - 16/5/2018) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp diễn ra, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; trình Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về kết quả quản lý nhà nước vấn đề an toàn thực phẩm năm 2017.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Luật Cảnh sát biển; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị tờ trình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Dự án Luật Chăn nuôi và Dự án Luật Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).

Hà Thủy (t/h)