Thứ hai, 22/5/2017 | 16:05 GMT+7

Quá trình hình thành và phát triển của Tạp chí Luật sư Việt Nam

LSVNO - Tạp chí Luật sư Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-LĐLSVN ngày 20/11/2013 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 56 ngày 27/02/2014 và chính thức ra mắt vào ngày 25/3/2014. Đến nay, Tạp chí Luật sư Việt Nam là cơ quan báo chí đầu tiên và duy nhất hiện nay thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoạt động với tôn chỉ, mục đích tuyên truyền chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; trao đổi nghiệp vụ, thông tin về hoạt động nghề nghiệp của luật sư; đăng tải các bài lý luận khoa học, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và là diễn đàn của giới luật sư Việt Nam; cung cấp những kinh nghiệm quản lý, các vấn đề kinh tế - xã hội đến bạn đọc trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của giới luật sư Việt Nam.

 

Đức Sơn - Hữu Lợi