Thứ ba, 27/11/2018 | 09:33 GMT+7

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tam nông

LSVNO - Hôm nay (27/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị lần này có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

thu-tuong-phat-bieu-copy-5bfcacd07763d

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã khẳng định tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động của cả nước. Điều này được thể hiện rõ nét trong những kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực đạt được trong 10 năm qua.

Qua đó, năm 2020 các chỉ tiêu đạt và có khả năng đạt là nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay (năm 2017 đạt khoảng 32 triệu đồng/người; tăng 3,49 lần so với năm 2008). Lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội (năm 2017 đã giảm còn 40,1% và đến tháng 6/2018 còn 38,6%). Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (dự kiến sẽ đạt trên 50%). Nâng hiệu suất sử dụng các công trình thủy lợi lên trên 80% (năm 2017 hiệu suất phục vụ tưới đạt 78%, hiệu suất phục vụ tiêu đã đạt 90,2%).

Minh Sơn