Thứ sáu, 3/8/2018 | 05:27 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế

LSVNO - Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu liên tục của mỗi nền kinh tế. Chính vì vậy, cần phải kiên định thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn này.

tt-5b6384ea90fc8

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng diễn ra ngày 02/8.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với sự cố gắng chung của cả hệ thống chính trị, điều hành của Chính phủ, chúng ta đạt nhiều kết quả tích cực trong tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng thời gian qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận, thời gian qua, một số bộ, ngành chưa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27 của Chính phủ; một số nhiệm vụ được giao về tái cơ cấu kinh tế thực hiện còn chậm, thậm chí xin lùi thời hạn; mô hình tăng trưởng chưa thực sự đổi mới, giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều vướng mắc; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém chưa đạt yêu cầu đề ra... Những tồn tại bất cập trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, cần nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp khắc phục. Nhiệm vụ chúng ta phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cần phát huy vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước, nhất là giám sát quá trình tái cơ cấu; coi trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển.

Về giải pháp và định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, những biện pháp, mục tiêu, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn, dài hơi hơn, chú trọng tìm động lực mới cho tăng trưởng trên cơ sở lưu ý tình hình mới, nhân tố mới. Nêu cao vai trò kinh tế tư nhân, hợp tác kinh tế quốc tế nhất là trong bối cảnh hội nhập; coi trọng vai trò vai trò khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chiến lược thích ứng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực hơn nữa, giúp Thủ tướng đôn đốc phối hợp giữa các bộ, ngành, thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, để chủ trương tái cơ cấu đi vào cuộc sống mạnh mẽ hơn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ hoàn thiện khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành xây dựng bộ chỉ tiêu chi tiết giám sát, đánh giá cho từng đề án do bộ, ngành được Chính phủ giao quản lý, tổ chức thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành văn bản xử lý các vướng mắc liên quan trong quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Bộ Công thương có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư dài hạn; tạo dựng sản phẩm, thương hiệu cạnh tranh trong nước và quốc tế; xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp hỗ trợ trong năm 2019…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh đổi mới nông lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị; phát triển các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, đẩy mạnh công nghiệp chế biến.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phát triển thị trường lao động, đánh giá tình trạng thất nghiệp, xử lý vấn đề lao động trên 35 tuổi, đặc biệt là lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất… Thủ tướng cho rằng, vấn đề lao động sau tuổi 35 là vấn đề lớn, nếu không tái cơ cấu ngành nghề, cũng như đào tạo lao động thì sẽ thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Hà Thủy (tổng hợp)