Thứ năm, 29/11/2018 | 12:41 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

LSVNO - Ngày 28/11, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự.

images1483652-vna-potal-thuong-vu-dang-uy-cong-an-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-danh-gia-tinh-hinh-ket-qua-cong-tac-cong-an-nam-2018-dinh-huong-nhiem-vu-giai-phap-con-3601543-5bff781269f53

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu và ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Lực lượng Công an nhân dân đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến phương hướng, trọng tâm công tác của ngành Công an trong thời gian tới và nêu rõ, Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương lần này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cuối năm 2019, bàn nhiều vấn đề hệ trọng, những vấn đề chiến lược như tổng kết 20 năm Chiến lược an ninh quốc gia, chuẩn bị xây dựng chiến lược mới, quy hoạch cán bộ Ban Chấp hành Trung ương, quy định tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Bởi vậy, cần chuẩn bị tổ chức Hội nghị cuối năm 2019 cho thật tốt, bởi năm nay là năm bản lề, không chỉ kiểm điểm công tác 2018 mà nhìn lại nửa nhiệm kỳ, đồng thời vạch ra chương trình công tác cho năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại. 

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh, cần khẳng định những thành tựu to lớn của công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Không vì một số vụ án, một số tiêu cực, một số trường hợp phạm khuyết điểm mà suy diễn, coi thường, phủ nhận công lao đóng góp của lực lượng công an.

Năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn mong muốn năm nay và những năm tiếp theo, toàn ngành Công an cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực công tác, hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân. 

 

Minh Sơn