Thứ năm, 10/1/2019 | 07:30 GMT+7

Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSVNO - Ngày 09/01, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chủ trì hội nghị.

qh-5c36920434ee4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, trong năm 2018, Quốc hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan văn phòng Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tụy, có nhiều cải tiến, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi lắng nghe báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đã phát biểu và biểu dương những kết quả mà Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2018; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến, sáng kiến của các lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức, người lao động của tất cả các cơ quan của Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong năm 2019. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2019 là năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2016-2020). Quốc hội khóa XIV đã trải qua sáu kỳ họp, theo đó Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn nữa để phục vụ hoạt động của Quốc hội, hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2019 và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu khác. Đặc biệt, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 có các dự án luật liên quan đến tổ chức, bộ máy và rất nhiều dự án quan trọng, khó, phức tạp, nên Văn phòng cần đầu tư nhiều thời gian, nghiên cứu sâu hơn, tham mưu tốt hơn để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Trong quá trình đó, cần chú ý đến tính khả thi và phù hợp với điều kiện của đất nước.

PV