Án lệ số 07/2016/AL về ‘Công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991’

Án lệ số 07/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng … Đọc tiếp Án lệ số 07/2016/AL về ‘Công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991’