Bảo vệ công lý, đồng hành với sự nghiệp cải cách tư pháp địa phương

13/10/2020 06:30

(LSO) – Thành lập ngày 25/9/1990, cho đến nay Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, với 7 kỳ đại hội. Hoạt động của Đoàn đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, công bằng xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền ở địa phương.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Bình trao 10 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 cho UBMTTQVN tỉnh.

Ngày 25/9/1990, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND thành lập tổ chức Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình theo Pháp lệnh Luật sư ngày 18/12/1987. Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình là một trong những Đoàn Luật sư trong cả nước được thành lập sớm nhất và không ngừng phát triển để đáp ứng với tiến trình cải cách tư pháp của địa phương.

Sau 30 năm xây dựng và đổi mới, đội ngũ Luật sư tỉnh nhà luôn không ngừng phát triển, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư. Đội ngũ Luật sư và các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh luôn được củng cố, kiện toàn, thành lập mới và đã bước đầu hoạt động ổn định. Chất lượng hoạt động của Đoàn từng bước phát triển, nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, bảo vệ Đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Đến tại thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 46 Luật sư, hoạt động trong 17 tổ chức hành nghề Luật sư (có 13 Văn phòng Luật sư, 04 Công ty Luật), 04 Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Các hoạt động hành nghề Luật sư đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp thông qua hoạt động hỗ trợ về mặt pháp lý.

Nổi bật là, từ năm 2009 đến nay, các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trên 2.077 vụ việc, trong đó án hình sự là 798 vụ, dịch vụ pháp lý khác là 992 vụ và 387 vụ việc về tư vấn pháp lý miễn phí. Đồng thời, có 152 vụ án chỉ định Luật sư bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng đều có Luật sư tham gia, góp phần quan trọng cho việc bào chữa cho các bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật góp phần cùng các cơ quan tiến hành tố tụng trong tiến trình cải cách tư pháp.

Đặc biệt năm 2019, hoạt động của Đoàn Luật sư Quảng Bình đã có bước phát triển đổi mới quan trọng. Cụ thể, trong năm, Ban Chủ nhiệm đã tạo điều kiện cho các thành viên  trong Ban Chủ nhiệm dự nhiều hội thảo quan trọng như: Hội thảo Quốc tế do Liên minh Châu Âu và Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội về chủ đề “Đấu tranh và phòng ngừa các hành vi buôn bán phụ nữ”; Hội thảo Quốc tế về “Nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật về xử lý trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội”, “Quá trình điều tra các doanh nghiệp phạm tội ở Hoa Kỳ”; “Tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo”. Cùng với đó là tập huấn nâng cao kỹ năng tranh tụng trong các vụ án hình sự tại Hà Nội… Ban Chủ nhiệm cũng đã kịp thời hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các Luật sư tập sự tham gia kiểm tra kết quả tập sự hành nghề do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình vinh dự được Liên đoàn Luật sư Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng bằng khen.

Qua số liệu từ 15 tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn, số vụ việc Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức, cơ quan trong năm 2019 là 128 vụ việc. Trong đó số vụ việc về hình sự và dân sự là 55 vụ, số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 50 vụ và trợ giúp pháp lý là 23 vụ.

Cũng trong năm 2019, tỉnh Quảng Bình có 33 bị can được các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu Đoàn Luật sư phân công các tổ chức hành nghề Luật sư cho phân cử Luật sư tham gia bào chữa. Trong đó, có 06 bị can từ chối Luật sư chỉ định tại cơ quan điều tra để họ tự mời Luật sư. Trong năm có 03 đơn thư khiếu nại liên quan đến Luật sư. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đã điều tra xác minh, làm rõ. Kết quả các vụ việc đều được hòa giải thành, đương sự thống nhất không khiếu kiện tiếp.

Có thể nói hoạt động Luật sư trong những năm gần đây tại tỉnh Quảng Bình đã góp phần đem lại sự an toàn pháp lý cho khách hàng và một số doanh nghiệp góp phần gián tiếp đối với sự phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh. Các văn phòng Luật sư và Công ty Luật hoạt động hiệu quả, có doanh thu đều thực hiện nghĩa vụ nộp thuế góp phần vào Ngân sách của tỉnh.

Cùng với đó, công tác giáo dục giữa chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Luật sư được Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi cho Luật sư khi hành nghề, bảo đảm tuân theo pháp luật trong hành nghề Luật sư. Quan tâm việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Luật sư khi hành nghề.

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình luôn phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra trong việc thực hiện quy chế, trợ giúp pháp lý đối với các bị can được yêu cầu chỉ định Luật sư bào chữa, thủ tục được tiến hành nhanh. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng tạo điều kiện cho Luật sư thực hiện nghĩa vụ bào chữa thuận lợi theo Thông tư liên tịch số 10/2018 ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đối với trách nhiệm của Luật sư.

Đội ngũ Luật sư ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong hoạt động hành nghề Luật sư, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình, đảm bảo sự công bằng, tránh oan sai trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và dân sự của các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Qua 30 năm hoạt động, chất lượng Luật sư đã phát triển và nâng cao rõ rệt; nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của các doanh nghiệp và cá nhân trong giao dịch thương mại, dân sự, tranh chấp dân sự, hành chính lao động và hôn nhân gia đình trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, số lượng vụ việc, khách hàng của Luật sư ngày nhiều hơn, đa dạng hơn và phạm vi hoạt động hành nghề của luật sư cũng ngày càng được mở rộng hơn.

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  cho Luật sư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn luật sư, nhằm xây dựng một đội ngũ Luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống trong sạch, có tư cách đạo đức trong sáng, luôn có niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, góp phần làm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế hội nhập như Nghị quyết số 49/NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Buổi lễ Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình có sự tham gia và góp mặt của nhiều cơ quan, tổ chức cùng các Luật sư thành viên.

Đồng thời, thường xuyên chú trọng quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kết hợp với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức nghề nghiệp Luật sư đến các tổ chức hành nghề Luật sư và các Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số hạn chế như khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều, trong khi đó số lượng Luật sư lại quá ít nên không đủ sức đáp ứng cho nhu cầu công việc hay trình độ Luật sư chưa đồng đều, tỉ lệ Luật sư tham gia tranh tụng trong các vụ án còn ít, phần lớn là thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, một số Luật sư tác phong ứng xử có lúc, có nơi chưa đúng mực đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Luật sư.

Hoạt động của các tổ chức hành nghề Luật sư chưa chuyên nghiệp, thiếu chuyên sâu trong các lĩnh vực, trình độ ngoại ngữ còn nhiều hạn chế, tỉ lệ độ tuổi của Luật sư trên 60 tuổi cao. Một số tổ chức hành nghề hoạt động còn thiếu về nhân lực và cơ sở vật chất nên hoạt động chưa được chuyên nghiệp.

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng cao, với sự tăng trưởng của nền kinh tế, cùng với nhận thức ngày càng cao của người dân, của các doanh nghiệp, đòi hỏi Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình cần phải đoàn kết, xây dựng đội ngũ luật sư phát triển cả về số lượng, nâng cao chất lượng, trong đó quan tâm đào tạo, trẻ hóa đội ngũ luật sư để tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý của Đảng và Nhà nước, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

TRẦN MINH

Tin mới