Bộ Y tế đề nghị khẩn trương rà soát cách ly các trường hợp đến Đà Nẵng

(LSO) – Đây là đề nghị của Bộ Y tế nêu tại Công điện 1167/CĐ-BYT về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đến địa điểm có nguy cơ lây … Đọc tiếp Bộ Y tế đề nghị khẩn trương rà soát cách ly các trường hợp đến Đà Nẵng