Các trường hợp hoãn phiên tòa hình sự

15/10/2020 15:34

(LSVN) – Hoãn phiên tòa là việc tạm ngừng xét xử vụ án theo trình tự sơ thẩm hoặc phúc thẩm theo thời gian đã công bố trước đó mà tổ chức sang một thời gian khác vì có lý do chính đáng theo các trường hợp mà pháp luật quy định.

Ảnh minh họa.

Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về hoãn phiên tòa. Theo đó, Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp:

Thứ nhất, có một trong những căn cứ quy định tại các Điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật này. Cụ thể là các trường hợp:

– Kiểm sát viên vắng mặt hoặc bị thay đổi.

– Thẩm phán, Hội thẩm, Thư kí phiên tòa bị thay đổi.

– Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan.

– Người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan.

– Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

– Người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

– Người giám định, người định giá tài sản vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

– Người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế.

Thứ hai, cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;

Thứ ba, cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

Thứ tư, cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính

– Ngày, tháng, năm ra quyết định;

– Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;

– Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;

– Vụ án được đưa ra xét xử;

– Lý do của việc hoãn phiên tòa;

– Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

THANH THANH

Tin mới