Luật sư ngày càng sâu sắc hơn với trách nhiệm xã hội

14/10/2020 06:05

(LSVN) – Ngày 10/10/2020, Đoàn Luật sư tỉnh Long An đã tổ chức buổi lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2020) và 30 năm thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Long An (1990-2020).

Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2020) và 30 năm thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Long An (1990-2020).

Đoàn Luật sư tỉnh Long An được thành lập vào ngày 18/4/1990 theo Quyết định số 403/QĐ-UB ngày 18/4/1990 của UBND tỉnh Long An. Qua hơn 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự phối kết hợp của các ngành chức năng, được sự ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực của tập thể Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Long An đã không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về tổ chức, tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đến nay đã trở thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp lớn mạnh.

Tính đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Long An từng bước khẳng định vị trí và vai trò của Luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và hiện đại.

Những ngày đầu thành lập, Đoàn Luật sư tỉnh Long An chỉ có 05 Luật sư, theo hướng dẫn của ngành Tư pháp, tại thời điểm đó, Đoàn vẫn chưa đảm bảo được đầy đủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp, chưa có cơ sở vật chất để đảm bảo hoạt động. Tuy nhiên, trải qua từng bước cùng với sự phát triển của đời sống, kinh tế, xã hội, của hệ thống chính trị, trong đó hệ thống tư pháp được tăng cường. Đến nay Đoàn Luật sư tỉnh Long An đã có 108 Luật sư và 16 người tập sự hành nghề Luật sư. Đồng thời cũng là Đoàn Luật sư có số lượng đứng thứ hai trong 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sau những năm 2002, một số tổ chức hành nghề Luật sư của Đoàn luật sư được thành lập, nhưng chủ yếu chỉ tập trung ở TP. Tân An, rất ít tổ chức hành nghề Luật sư được thành lập ở các Huyện, nhưng đến nay Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Long An đã thành lập, tham gia thành lập trên 40 tổ chức hành nghề Luật sư bao gồm các văn phòng Luật sư, công ty Luật trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh, và nhiều chi nhánh khác ngoài tỉnh. Chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề Luật sư trong Đoàn không ngừng được nâng cao về số lượng và chất lượng, phát triển hoạt động chuyên sâu trên một số lĩnh vực. Cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư, trang thiết bị hoạt động ngày một khá hơn.

Suốt quá trình thành lập đến nay Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Long An qua các thời kỳ, luôn quan tâm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đảm bảo thực hiện bộ “Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam”.

Đồng thời, hàng năm Đoàn đều tổ chức các lớp bồi dưỡng bắt buộc theo đúng quy định như: Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, các chuyên đề; Luật Hôn nhân và Gia đình; Những điểm mới của Luật Lao động; Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp; Những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự, những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự, thảo luận bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam; Kinh nghiệm thành lập, quản lý tổ chức hành nghề Luật sư; Kỹ năng Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng trọng tài thương mại… Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm cũng quan tâm thường xuyên, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý, điều hành tổ chức hành nghề Luật sư; Kỹ năng tư vấn pháp luật cho những người tập sự hành nghề Luật sư…

Với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, tập thể đội ngũ Luật sư trực thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Long An đã tham gia thực hiện trên 20.000 vụ án các loại, trong đó có trên 5.000 vụ tham gia bào chữa các vụ án hình sự theo yêu cầu chỉ định Luật sư thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng; trên 1.000 vụ việc Luật sư tham gia và có rất nhiều vụ án thành công nhờ trí tuệ, nhiệt tình, công sức đóng góp của Luật sư, thể hiện ở quan điểm, phản biện của Luật sư được Tòa án hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận, quyền lợi chính đáng của người bị hại được luật pháp bảo vệ.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh Long An còn thường xuyên tham gia công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý ở địa phương, thường xuyên tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân; Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, tham gia góp ý kiến các dự thảo các Bộ luật được sửa đổi, bổ sung, các dự thảo Luật mới và các văn bản dưới luật…

Các ý kiến tham gia góp ý được cơ quan chức năng quan tâm tiếp thu. Mặt khác tích cực tham gia, tham vấn một số vụ khiếu nại tố cáo kéo dài, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương. Trong đó, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư là thành viên ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật tỉnh.

Trong những năm qua, Đoàn Luật sư Long An đã tích cực phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An tổ chức nhiều buổi trực tiếp tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng, nhất là các đối tượng chính sách, thường xuyên và tập trung vào các ngày Pháp luật Việt Nam, ngày Luật sư Việt Nam. Công tác này được quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Thông qua diễn đàn này, hình ảnh và tiếng nói của Đoàn Luật sư tỉnh Long An ngày càng được tin tưởng và vững chắc hơn trong lòng nhân dân.

Đoàn Luật sư tỉnh Long An luôn coi trọng việc phối hợp quản lý Nhà nước với chế độ tự quản; Tổ chức luật sư và hoạt động của Luật sư theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, thiểu số phục tùng đa số; thực hiện tự quản trong một tổ chức thống nhất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; nội quy của đoàn Luật sư; chịu sự quản lý của nhà nước, theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo các tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư thành viên cùng nhiều cơ quan khác.

Ban Chủ nhiệm và các Luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Long An luôn gắn bó và phối hợp thường xuyên thông qua ký kết quy chế trong quản lý hoạt động hành nghề và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Long An.

Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động hành nghề Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Long An tích cực tham gia phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm, giám sát việc tuân thủ pháp luật và tuân thủ bộ “Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam” trong quá trình hoạt động của các Luật sư và tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời động viên, nhắc nhở các Luật sư nghiêm túc chấp hành pháp luật về tổ chức và hoạt động hành nghề Luật sư, nhằm từng bước hoàn thiện tổ chức  hành nghề Luật sư, nâng cao chất lượng hành nghề Luật sư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của địa phương.

Từ ngày thành lập đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Long An đã trải qua 09 nhiệm kỳ Ban Chủ nhiệm. Công tác tự quản của đoàn Luật sư được thể hiện tập trung ở hoạt động mang tính kế thừa của Ban Chủ nhiệm qua các thời kỳ, luôn thường xuyên, năng động, sáng tạo, sát thực tiễn tình hình hình thành và phát triển của Đoàn.

Ban Chủ nhiệm cũng đã có nhiều giải pháp toàn diện để làm tốt công tác tự quản, luôn quan tâm, và thường xuyên kịp thời giải quyết các công việc phát sinh như, công tác đăng ký gia nhập Luật sư, đăng ký tập sự hành nghề Luật sư, phân công Luật sư bào chữa chỉ định, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ “Quy tắc Đạo đức, ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam” và các chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ban Chủ nhiệm cũng đã có nhiều giải pháp toàn diện để làm tốt công tác tự quản, luôn quan tâm, và thường xuyên kịp thời giải quyết các công việc phát sinh.

Bên cạnh những thành tích trên, Chi bộ Đoàn Luật sư cũng không ngừng được củng cố và phát triển, đến nay trong Đoàn có hơn 57 Luật sư là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong đó, các Đảng viên đều có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phẩm chất, đạo đức tốt, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các nguyên tắc của Đảng quy định; Chống các biểu hiện suy thoái, Chấp hành nghiêm các Điều cấm Đảng viên không được làm.

Đồng thời, từng bước nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức hành nghề Luật sư, càng ngày càng sâu sắc hơn, nhất là nghề nghiệp Luật sư với trách nhiệm xã hội, trách nhiệm xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa. Quan điểm lập trường cách mạng, gắn với đạo đức, phong cách và vai trò nêu gương; Ý thức phê, tự phê bình ngày càng tự giác hơn; Dân chủ trong Đảng luôn được tôn trọng; Đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; Khẳng định là một tổ chức chính trị, đầy đủ năng lực, và là cầu nối không thể thiếu trong đời sống chính trị, xã hội, nghề nghiệp của Luật sư tỉnh Long An.

Qua những kết quả đạt được trong quá trình hoạt động đã nêu trên, thể hiện Đoàn Luật sư tỉnh Long An đã phát triển, lớn mạnh về nhiều mặt.

Vai trò vị trí của Đoàn Luật sư tỉnh Long An được nâng lên rõ rệt, ý kiến của Luật sư trong các hoạt động tố tụng được lưu ý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm hơn đến việc sử dụng dịch dụ pháp lý do các Luật sư Long An cung cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hoặc để đảm bảo an toàn pháp lý trong các quan hệ, giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại.

Qua những kết quả đạt được trong quá trình hoạt động đã nêu trên, thể hiện Đoàn luật sư Long An đã phát triển, lớn mạnh về nhiều mặt.

Số lượng Luật sư và tổ chức hành nghề Luật sư ngày càng phát triển đi lên, kết hợp với việc tăng cường nâng cao chất lượng Luật sư. Dịch dụ pháp lý cung cấp cho khách hàng đều tăng theo tỉ lệ thuận của thời gian và ổn định. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu xã hội trong tỉnh và hội nhập quốc tế; Hình ảnh người Luật sư Long An ngày càng ấn tượng tốt trong công chúng.

Mặt khác, đội ngũ Luật sư Long An còn nhiều thụ động, chưa làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân dân tỉnh, các ngành chức năng. Chưa nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền ở địa phương.

Cụ thể, nhiều người tập sự hành nghề Luật sư tại các tổ chức hành nghề Luật sư ở Long An, sau khi đạt yêu cầu của kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư, được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư thì thường phần lớn rời Đoàn để đến địa bàn khác hành nghề. Vì vậy, Đoàn Luật sư tỉnh Long An thường gặp khó khăn không ít trong thực hiện chiến lược phát triển Luật sư đến năm 2020.

Ngoài ra, trong suốt thời gian hình thành, phát triển cho đến nay vẫn còn phần lớn từ nguồn cán bộ nghỉ chế độ trong các ngành Tư pháp, nhưng những năm về sau được thu nạp từ nhiều nguồn khác, trẻ, được đào tạo chính quy, đã bổ sung cho nhau cùng phát triển đúng hướng. Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng cũng như số lượng Đoàn Luật sư Long An chưa đáp ứng theo kịp tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển nhanh chóng tại tỉnh nhà.

Tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh còn quy mô nhỏ, chưa liên doanh, liên kết để hình thành tổ chức hành nghề có quy mô lớn, chuyên sâu. Một bộ phận Luật sư còn hạn chế về kỹ năng hành nghề, yếu về ngoại ngữ, đặc biệt là đáp ứng cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà và hội nhập Quốc tế còn quá ít.

Cơ sở vật chất của Đoàn, cũng như của các tổ chức hành nghề Luật sư còn quá hạn hẹp. Tài chính còn gặp nhiều khó khăn, chưa có điều kiện đầu tư bài bản về con người, về tổ chức, về hệ thống khoa học, công nghệ thông tin cho Đoàn.

Trong 05 năm tới (2020-2025), Đoàn Luật sư tỉnh Long An sẽ tập trung làm chuyển biến tốt hơn một số yêu cầu sau:

Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Luật sư cần tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp cho Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh, lãnh đạo làm chuyển biến nhận thức hơn nữa trong hệ thống chính trị về nghề Luật sư, chức năng Luật sư, trách nhiệm Luật sư với xã hội và trách nhiệm góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa. Từ đó tăng cường trách nhiệm, giám sát, tạo điều kiện giúp đỡ, xây dựng Đoàn Luật sư tỉnh Long An phát triển toàn diện, đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà và hội nhập Quốc tế.

Quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của quản lý Nhà nước trong việc tiếp tục thực hiện theo hướng Chiến lược phát triển nghề Luật sư Việt Nam của Đoàn Luật sư tỉnh Long An và Đề án Pháp luật vì Cộng đồng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cấp ủy, Chính quyền Huyện, Thị xã, Thành phố Tân An, các Xã, Phường, Thị trấn, quan tâm sử dụng Luật sư, tạo điều kiện cho Luật sư có cơ hội tham mưu giúp các Cấp ủy, Chính quyền giải quyết công việc có liên quan đến Pháp luật.

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu theo hướng chiến lược phát triển nghề Luật sư của Chính phủ; tập trung phát triển số lượng Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư. Phát triển chất lượng Luật sư; hoạt động hành nghề Luật sư. Quan tâm củng cố về tổ chức Đoàn Luật sư; Làm tốt công tác bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề Luật sư; Giám sát kiểm tra, đánh giá kết quả tập sự hành nghề luật sư. Giám sát Luật sư, các tổ chức hành nghề Luật sư, làm tốt vai trò Luật sư tham gia đóng góp xây dựng pháp luật.

Tập trung tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp trong tỉnh triển khai tổ chức thực hiện tốt Đề án Pháp luật vì Cộng đồng với vai trò nòng cốt, trực tiếp của lực lượng Luật sư Long An, tạo đột phá làm đà cho những năm tiếp theo.

Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư Long An; cố gắng mời các Luật sư là Đảng viên vào sinh hoạt Đảng tại chi bộ Đoàn Luật sư. Chú ý giáo dục, bồi dưỡng để phát triển đảng viên trẻ vào hàng ngũ Đảng của Chi bộ.

Thường xuyên bồi dưỡng quan điểm lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức Đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và Đảng viên. Nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chống những biểu hiện suy thoái chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên. Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đoàn Luật sư Long An.

Tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức và lề lối làm việc của Đoàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa của các thành viên Ban Chủ nhiệm; Hội đồng Khen thưởng kỷ luật; người đứng đầu trong các tổ chức hành nghề Luật sư và từng Luật sư, nhất là ý thức tổ chức kỷ luật, vai trò trách nhiệm góp phần tăng cường các biện pháp tự quản chung của Đoàn, của từng tổ chức hành nghề.

Thường xuyên hơn nữa việc liên hệ, gắn bó với Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan; sở Tư pháp, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp trong tỉnh và các đối tác khác để làm tốt vai trò trách nhiệm của Luật sư. Tích cực có trách nhiệm thực hiện chức năng xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kịp thời phát hiện nhân tố tích cực để khen, thưởng, học tập; đồng thời phát hiện yếu kém để sửa chữa.

MINH TRẦN

Tin mới