Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung được xét tặng Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch

30/06/2020 06:51

(LSO) – Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP. Hà Nội ngày 29/6 đã có đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất đối với Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP. Hà Nội đã họp xem xét, cho ý kiến, bỏ phiếu thống nhất đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích trong công tác phòng chống Covid-19 đối với 48 tập thể, 31 cá nhân.

Theo đó, tất cả 17 thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP. Hà Nội đều bầu Nhân dân và cán bộ TP. Hà Nội (tập thể), cũng như Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung (cá nhân) được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội còn bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa, cũng như ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP. Hà Nội cũng đồng thuận với việc khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 44 tập thể, 29 cá nhân khác có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có số phiếu đồng ý khen thưởng đạt từ 75% số phiếu trở lên sẽ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng.

LÂM HOÀNG