CLip: Xin vượt bất thành, nam thanh niên cầm dao chém liên tiếp vào tài xế taxi

Sau khi xin vượt bất thành, nam tài xế xe khách mở cửa xe xuống gây sự rồi cầm dao chém liên tiếp vào người tài xế taxi LSO