Có 1 con riêng và 2 con chung có được kết nạp Đảng?

19/11/2020 12:44

(LSVN) – Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi lấy vợ đầu sinh được 01 con riêng nhưng sau đó ly hôn. Tôi có kết hôn với một người khác và sinh được 02 con. Như vậy tôi có đủ điều kiện kết nạp Đảng không? Anh N.T. (Quảng Bình) có hỏi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo khoản 6 Điều 2 Quy định 05-QĐ/TW việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng năm 2018 thì cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ) thuộc một trong 02 trường hợp sau thì không bị coi là vi phạm chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình và vẫn được kết nạp Đảng:

– Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

– Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ)

Tuy nhiên, quy định trên không áp dụng với trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Đối chiếu với quy định nêu trên, anh N.T. thuộc trường hợp không vi phạm chính sách về dân số và vẫn được kết nạp Đảng nếu đáp ứng đủ điều kiện để trở thành Đảng viên.

Quy định 05-QĐ/TW việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng năm 2018
Điều 2. Những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):
a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).
b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).
9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

NGỌC ANH