Cơ quan nào tiếp theo sẽ ‘quyết định sinh mạng’ của Hồ Duy Hải?

(LSO) – Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2018) còn có thêm một thủ tục đặc biệt để có thể xem lại quyết định của Hội đồng … Đọc tiếp Cơ quan nào tiếp theo sẽ ‘quyết định sinh mạng’ của Hồ Duy Hải?