Đại hội Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

18/05/2020 18:41

(LSO) – Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm, ngày 16/5/2020 tại Hà Nội, Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiến hành Đại hội với chủ đề: “Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả, ưu điểm, những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu khóa XI của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp; đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đại hội đã nghe các báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo góp ý và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ Bộ Tư Pháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên; phát huy được vai trò lãnh đạo, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí và vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn; đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bản thân các đảng viên, quần chúng có sự nỗ lực không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại diện Bộ Tư pháp tham dự Đại hội.

Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng đoàn, lãnh đạo Liên đoàn và Đảng uỷ Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn và Chi ủy, Chi bộ luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Chi ủy, Chi bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

TS. LS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như Chi bộ chưa ban hành quy chế phối hợp giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, chưa ban hành kế hoạch công tác năm 2018, 2019; chưa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc sinh hoạt có kỳ còn chưa thật thường xuyên đầy đủ theo quy định, chưa phân công công tác cho đảng viên hàng năm…

Từ đó, Chi bộ đã phân tích các nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời cũng nêu phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế và khu vực từ nay tới năm 2025 có nhiều cơ hội cũng như thách thức mới, cục diện sẽ chứng kiến nhiều biến động nhanh và phức tạp. Sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc cũng đứng trước những yêu cầu mới và những thách thức mới.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Bối cảnh trên sẽ tác động đến sự phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và hoạt động của Chi bộ. Vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải biết nắm bắt thời cơ, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, yếu kém thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan và xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đánh giá cao các kết quả mà Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của lãnh đạo Đảng cấp trên đã kịp thời, đầy đủ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được quan tâm thường xuyên; cán bộ, viên chức đều có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng; nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Chi bộ quan tâm, sát sao chỉ đạo thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Kim Tinh yêu cầu cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của lãnh đạo Đảng cấp trên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chi uỷ cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, tích cực phòng chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ để chăm lo, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 3 đồng chí: Chu Thị Trang Vân, Nguyễn Thị Kim Lan và Phương Hữu Oanh. Trong đó, đồng chí Chu Thị Trang Vân được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan làm Phó Bí thư Chi Bộ.

TS. LS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại diện Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu khóa XI của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

LSO