Đàm phán Anh – EU: Bế tắc về những vấn đề quan trọng

(LSO) – Các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển trong một số lĩnh vực, nhưng hai bên vẫn bất đồng về những vấn đề quan trọng. Ngày 9/10, mặc dù các nhà đàm phán … Đọc tiếp Đàm phán Anh – EU: Bế tắc về những vấn đề quan trọng