Đất trồng cây có nhà ở được xác định là loại đất gì?

(LSO) – Tôi mua một thửa đất trồng cây hằng năm, trên đất có nhà ở xây dựng từ năm 2000, thuộc khu dân cư hiện hữu, quy hoạch là đất ở nông thôn. Tôi … Đọc tiếp Đất trồng cây có nhà ở được xác định là loại đất gì?