Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt: Giá bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh

(LSO) – Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi … Đọc tiếp Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt: Giá bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh