Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định mới

(LSO) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều … Đọc tiếp Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định mới