Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc thi kết thúc tập sự hành nghề Luật sư

27/10/2020 12:59

(LSVN) – Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 100/TB-ĐLS ngày 19/10/2020 về việc thi kết thúc tập sự hành nghề Luật sư gửi người tập sự hành nghề Luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự tại Đoàn Luật sư.

Luật sư Tạ Quang Tòng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, căn cứ vào Công văn số 01/TB-HDKT ngày 12/10/2020 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sư hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk thông báo cho người tập sự hành nghề Luật sư một số nội dung sau:

– Người Tập sự hành nghề Luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự, tính từ ngày Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk ra quyết định đăng ký tập sự hành nghề Luật sư đến hết ngày 08/01/2021 được tham gia Kỳ kiểm tra kết quả tập sự Luật sư đợt 2 năm 2020 theo Thông báo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký dự thi và hồ sơ thực hành phải được gửi về đoàn trước ngày 20/11/2020 (tất cả những biểu mẫu về hồ sơ dự thi, hồ sơ thực hành có trên website doanluatsudaklak.vn), người tập sự hành nghề Luật sư chỉ cần vào trang web của Đoàn Luật sư, làm đúng mẫu quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam để tránh sai sót, bị trả lại hồ sơ.

Đối với những người tập sự hành nghề Luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự lâu năm nhưng vẫn chưa tham gia kết thúc tập sự hoặc đã thi nhiều lần nhưng không đậu, nếu kỳ thi tới đây vẫn không tiếp tục tham gia thì cần báo về Đoàn lý do tại sao không dự thi để Đoàn được biết và có phương án giải quyết.

Học viên nếu có nội dung gì cần trao đổi hoặc có vấn đề gì chưa thông suốt, đề nghị đến làm việc trực tiếp tại văn phòng Đoàn.

Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 701/QĐ-UB, ngày 26/09/1989 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, là một trong các Đoàn luật sư được thành lập sớm nhất trong cả nước theo Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987 do Hội đồng Nhà nước ban hành.
Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đạt được những thành tích đáng kể trong xây dựng, phát triển tổ chức và trong hoạt động của Đoàn. Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk có 35 tổ chức hành nghề Luật sư và 115 Luật sư.
Trong năm 2020, Đoàn đã tích cực tham gia hoạt động xã hội như: hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung theo lời kêu gọi của Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh,…

THANH THANH