Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai kết hợp với Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020

17/10/2020 11:31

(LSVN) – Sáng ngày 17/10/2020, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai kết hợp với Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo “Triển khai tập huấn phổ biến pháp luật về Doanh nghiệp 2020; xử lý hợp đồng vô hiệu bằng Trọng tài thương mại”.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 Luật sư. Hội thảo này gồm có 2 chuyên đề do 2 báo cáo viên thực hiện là Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức – Giám đốc Tracent Đông Nam Bộ.

Triển khai tập huấn phổ biến pháp luật về Doanh nghiệp 2020

Tại Hội nghị, Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã trình bày những điểm mới cơ bản của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cụ thể, những điểm mới được trình bày gồm: Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh; Bổ sung hồ sơ đăng kí công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết; Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt; Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông; Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh; Bỏ quy định ” Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp”; Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông; Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần; Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh; Bổ sung quy định “thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt”.

Xử lý hợp đồng vô hiệu bằng Trọng tài thương mại

Chuyên đề 2 về xử lý hợp đồng vô hiệu bằng Trọng tài thương mại do Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức – Giám đốc Tracent Đông Nam Bộ trình bày.

Luật sư đã trình bày tổng quan về Hợp đồng theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, các trường hợp hợp đồng vô hiệu và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

Tham gia Hội nghị triển khai này, Luật sư sẽ được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư 4 giờ.

THANH THANH