Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư năm 2020

25/10/2020 18:10

(LSVN) – Ngày 25/10/2020, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư năm 2020.

Lớp bồi dưỡng này gồm có 2 chuyên đề do 2 báo cáo viên thực hiện là Tiến sĩ, Luật sư Đình Trọng Liên và Luật sư Phan Thanh Hoàng.

Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ, Luật sư Đình Trọng Liên trình bày chuyên đề về “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC): Quy định của pháp luật và thực tế giải quyết các tranh chấp tai Tòa án”.

Chuyên đề 2 về “Tư vấn quản lý doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do BCV Luật sư Phan Thanh Hoàng trình bày.

Theo đó, qua nội dung trình bày các Luật sư tham gia Lớp bồi dưỡng sẽ hiểu rõ các tổ chức quản lý đầu tư nước ngoài; Các ưu đãi về đầu tư như các quy định về bảo vệ đầu tư, các quy định về ưu đãi đầu tư, địa phương nào có quy định ưu đãi khác nhau như thế nào,…

Ngoài ra, Luật sư Phan Thanh Hoàng còn trình bày các nội dung quạn trọng khác như:

– Chính sách thuế: Cho khách hàng biết rõ các chính sách miễn thuế, giảm thuế, phát sinh các hậu quả thuế mà khách hàng không lường được như: Không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầu tư mở rộng, kiểm tra sau thông quan phát hiện về sai sót số liệu vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, vấn đề quản lý chuyển giá …

– Thủ tục hải quan: Giúp khách hàng tìm một nhà dịch vụ xuất nhập khẩu uy tín là được.

– Thực hiện hợp đồng lao động: Các vấn đề phát sinh khi thử việc, hợp đồng lao động có thời hạn, không xác định thời hạn, thời vụ, thuê lại lao động …

– Soạn thảo và chỉnh sửa các hợp đồng kinh tế – Những vấn đề trọng yếu cần chú tâm.

– Tranh chấp Kinh doanh thương mại: Tư vấn khách hàng biết về vấn đề tố tụng tại Việt Nam có thể diễn ra như thế nào, làm sao để phòng tránh phát sinh tranh chấp kinh doanh thương mại; Khi phát sinh tranh chấp thì nên chọn Trọng tài hay Tòa án

– Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động – Tránh nguy cơ thua kiện tại Tòa án.

– Tranh chấp lao động: thực tế người lao động khởi kiện các vụ án lao động đã diễn ra, cách thức phòng tránh tranh chấp lao động.

– Đình công, những phương pháp phòng ngừa và cách thức xử lý khi có xảy ra cuộc đình công.

– An toàn lao động, vệ sinh lao động: Phải tư vấn sao cho người lao động được an toàn nhất, nhưng chi phí phải hợp lý nhất – đây là vấn đề rất thực tiễn, không trực tiếp va chạm sẽ tư vấn không hiệu quả.

– Các hoạt động xã hội cần chú ý: Quốc phòng toàn dân; Quỹ phòng chống thiên tai …

– Phòng cháy chữa cháy (PCCC): Thực tiễn các cuộc kiểm tra của Công an PCCC và các quy định, tương tác và xử lý như thế nào với Công an PCCC để đạt được hiệu quả cao nhất và chi phí tiết kiệm nhất.

– Bảo vệ Môi trường, các cơ quan quản lý môi trường: Vấn đề rất quan trọng, tốn kém kinh phí và có khi không đạt được kết quả như ý.

– Công đoàn và Liên đoàn Lao động: Hiểu rõ tổ chức công đoàn cơ sở, Liên đoàn lao động, công đoàn phí …

– Hiểu rõ cách tương tác với Công an địa phương, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, 113: Khi sinh sống tại Việt Nam, cách ứng xử, tương tác với các cơ quan công an nói chung.

THANH THANH