Đoàn Luật sư TP. Hà Nội kiến nghị xem xét yêu cầu của Luật sư đối với cơ quan thuế

24/10/2020 17:58

(LSVN) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành văn bảo số 480/CV-ĐLS ngày 23/10/2020 về việc xem xét kiến nghị của Luật sư đối với cơ quan thuế gửi tới Cục trưởng Cục thuế TP. Hà Nội, Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội, Chi cục Trưởng chi cục thuế quận Đống Đa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 21/10/2020, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận được đơn của Luật sư Mai Thị Dung – Giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty luật TNHH Việt Phương (Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), có kiến nghị gửi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư với nội dung: “Chi cục Thuế quận Đống Đa loại bỏ các khoản tiền lương, phụ cấp, tiền đóng bảo hiểm xã hội cho Giám đốc công ty được chi trả theo đúng quy định của pháp luật ra khỏi khoản chi phí doanh nghiệp và không trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty đưa vào doanh thu tính thuế TNDN, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho Công ty Luật TNHH Việt Phương và cá nhân Luật sư Mai Thị Dung”. Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về việc thành lập, quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. Vì vậy, đề nghị Sở Tư pháp cho ý kiến về việc này.

Thực tế hiện nay, theo Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tổ chức hành nghề Luật sư đang thể hiện dưới hai loại hình doanh nghiệp:

– Loại hình danh nghiệp đối vốn: Công ty cổ phần, công ty TNHH (một hoặc nhiều thành viên góp vốn) chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi góp vốn;

– Loại hình danh nghiệp đối nhân: Văn phòng Luật sư và Công ty luật hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của người lập văn phòng và các thành viên công ty hợp danh;

Nhưng trên thực tế về công tác tài chính, kế toán thuế,… từ trước đến nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, nên cơ quan thuế áp dụng mỗi địa phương vận dụng theo cách hiểu khác nhau.

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, đơn khiếu nại của Công ty TNHH Việt Phương là có căn cứ vì:

– Theo quy định của Luật Luật sư thì hành nghề Luật sư là loại hình kinh doanh có điều kiện. Người lập văn phòng hoặc đứng đầu công ty phải là Luật sư, có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổ chức hành nghề;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Luật sư, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân,… và cụ thể là Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;… đều quy định: “Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên… mà người đó trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí của doanh nghiệp, để tính thuế thu nhập doanh nghiệp”

– Nội dung trên cũng đã được thể hiện tại Công văn số 4586/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 của Tổng cục thuế – Bộ Tài chính trả lời Cục thuế tỉnh Nam Định.

Vì vậy, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật

THANH THANH