Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kì 2020-2025

16/10/2020 11:34

(LSVN) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội ban hành văn bản số 464/TB-BCNĐLS ngày 12/10/2020 gửi các Tổ chức hành nghề Luật sư, các Luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội về việc thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kì 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX (2013 – 2018).

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhiệm kì X (2020 – 2025) đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị. Đại hội đã có trên 500 đại biểu đăng kí dự Đại hội. Ngày 18/9/2020, Ban Chủ nhiệm đã xây dựng xong Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ X trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và gửi Sở Tư pháp, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho ý kiến phê duyệt.

Tuy nhiên, đến nay Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự chưa được phê duyệt, cần phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ đang được Tổ kiểm tra tài chính tiến hành kiểm tra.

Do vậy, thời gian dự kiến khai mạc Đại hội vào ngày 17/10/2020 phải lùi lại, sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo chính thức thời gian Đại hội đến các tổ chức hành nghề Luật sư và các Luật sư thành viên.

THANH THANH

Tin mới