Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về Nghị quyết phiên họp Ban Chủ nhiệm lần thứ 68

18/08/2020 17:25

(LSO) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 317/VQ-BCN về Nghị quyết phiên họp lần thứ 68 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Ngày 01/8, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã ban hành văn bản số 317/VQ-BCN về Nghị quyết phiên họp lần thứ 68 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Theo đó, phiên họp đã được tiến hành với sự có mặt của 08/12 thành viên của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, vắng mặt có lý do gồm 04 thành viên. Phiên họp do Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Chủ nhiệm triệu tập và chủ trì.

Sau khi thảo luận Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã ra Quyết nghị.

Thứ nhất, về công tác tổ chức Đại hội, thống nhất các nội dung Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự do Ban tổ chức đã trình. Giao Văn phòng Đoàn hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự trên cơ sở tiếp thu những nội dung đã được Ban Tổ chức thảo luận biểu quyết thống nhất tại phiên họp để báo cáo Ban Tổ chức trình Ban Chủ nhiệm thông qua gửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng ý giới thiệu bổ sung các Luật sư: Lê Văn Khánh, Mai Bích Ngân, Lê Thị Thu Hằng và Phạm Thị Bích Hảo vào danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng KTKL trong nhiệm kỳ X. Giao Văn phòng Đoàn và tiểu ban Giám sát liên hệ các Luật sư để tiến hành rà soát và hoàn thiện hồ sơ ứng cử viên gồm 16 người để đưa ra trình Đại hội quyết định bầu 11 người.

Nhất trí kiện toàn lại Tiểu ban Giám sát Đại hội và bổ sung các Luật sư: Ngô Quốc Kỳ, Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Gia Trưởng tham gia Tiểu ban. Phân công Luật sư Ngô Quốc Kỳ làm Trưởng tiểu ban Giám sát.

Phân công các Luật sư sau chuẩn bị tham luận tại Đại hội gồm: Luật sư Trần Đình Triển, tham luận về công tác Bảo vệ QLLS, Luật sư Đào Ngọc Chuyên tham luận về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư, Luật sư Huỳnh Phương Nam tham luận về công tác TGPL, Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến tham luận về công tác KTKL. Các Luật sư được phân công hoàn thiện trước ngày 15/8/2020 để Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình Ban Tổ chức, Ban Chủ nhiệm thông qua.

Giao Văn phòng Đoàn soạn thảo quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính trình Chủ nhiệm ký ban hành. Kinh phí làm việc của Tổ kiểm tra tài chính được chỉ theo Quy chế tài chính của Đoàn Luật sư.

Giao Tiểu ban Tài chính – Hậu cần và Văn phòng Đoàn hoàn thiện dự toán kinh phí và dự thảo văn bản đề nghị UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hôi, khoản kinh phí đề xuất hỗ trợ khoảng 1 tỉ đồng. Tiểu ban Tài chính – Hậu cần và Văn phòng đoàn liên hệ việc thuê địa điểm tổ chức Đại hội để báo cáo Ban Tổ chức, trình Ban Chủ nhiệm quyết đinh.

Thứ hai, về việc xét kỷ luật theo Tờ trình của Hội đồng KTKL, căn cứ theo điểm b, khoản 3 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 5, Điều 40 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật Luật sư, Ban Chủ nhiệm đã thống nhất đề nghị của Hội đồng KTKL, về việc xóa tên Luật sư Dương Kim Sơn khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hà Nội do Luật sư đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội ban hành Bản án Hình sự phúc thẩm số 350/2019/HSPT ngày 17/06/2019 đã có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ theo điểm b, khoản 3 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 5, Điều 40 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư, Ban Chủ nhiệm cũng đã thống nhất đề nghị của Hội đồng KTKL về việc xóa tên Luật sư Trần Vũ Hải khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hà Nội do Luật sư đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa ban hành Bản án Hình sự phúc thẩm số 12/2020/HSPT ngày 21/02/2020 đã có hiệu lực pháp luật.

Về đơn kiến nghị của ông Lê Công Hoàng Hải, ông Lê Bá Đệ và ông Nguyễn Văn Đức đối với Luật sư Chu Thị Vân – Công ty Luật TNHH Chu Vân Royal. Thống nhất chuyển lại hồ sơ vụ việc để Hội đồng KTKL mời người đứng đơn kiến nghị đến Đoàn Luật sư làm việc trực tiếp để xác minh thông tin liên quan đến nội dung vụ việc theo đúng trình tự thủ tục giải quyết, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chủ nhiệm quyết định.

Về đơn kiến nghị của bà Dương Thị Dung đối với Luật sư Nguyễn Thị Thu Phương – Công ty luật Hòa Bình Thế Giới – Việt Nam. Thống nhất tạm hoãn giải quyết vụ việc, giao Hội đồng KTKL soạn thảo văn bản hướng dẫn bà Dung gửi đơn đến cơ quan Tòa án có thẩm quyền. Sau khi có bản án, căn cứ vi phạm (nếu có) trong bản án, Đoàn Luật sư sẽ tiếp tục xem xét giải quyết.

Về đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Sự đối với Luật sư Trương Quốc Hòe – VPLS Interla: Thống nhất tạm đình chỉ tư cách Luật sư thành viên 06 tháng đối với luật sư Trương Quốc Hòe, do vi phạm Quy tắc 14.2, Quy tắc 14.11 Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Thống nhất chấm dứt giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Duy Khánh đối với Luật sư Vũ Khắc Huy do nhiều lần Hội đồng mời lên làm việc nhưng ông Khánh không lên phối hợp để giải quyết vụ việc.

Thống nhất chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Đàm Quang Thành đối với Luật sư Tô Thế Lừng do đây là tranh chấp thanh toán tiền phí theo hợp đồng dịch vụ pháp lý ký giữa hai bên nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn Luật sư. Giao Hội đồng KTKL hướng dẫn ông Thành gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Phiên họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần thứ 68 đã được 08/08 thành viên Ban Chủ nhiệm có mặt tại phiên họp nhất trí biểu quyết thông qua.

LÂM HOÀNG

Tin mới