Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về việc tổ chức kì kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020

16/10/2020 11:50

(LSVN) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo việc tổ chức kì kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2020 và yêu cầu các tổ chức hành nghề Luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề Luật sư tham dự.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 12/10/2020 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư khu vực phía Bắc về việc tổ chức kiểm tra  kết quả tập sự hành nghề Luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian kiểm tra: Vào các ngày 08, 09, 10/01/2021 (thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật)

Đối tượng tham dự kiểm tra:

 • Những người tập sự hành nghề Luật sư hoàn thành khóa học đào tạo nghề Luật sư 06 tháng, đã tập sự hành nghề Luật sư đủ 18 tháng;
 • Những người tập sự hành nghề Luật sư hoàn thành khóa học đào tạo nghề Luật sư 12 tháng, đã tập sự hành nghề Luật sư đủ 12 tháng;
 • Những người được giảm thời gian tập sự hành nghề Luật sư theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Luật Luật sư, đã hoàn thành thời gian thực tập hành nghề Luật sư theo quy định;
 • Những người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kì kiểm tra trước;
 • Những người có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý trong các kì kiểm tra trước.

Điều kiện tham dự kiểm tra

 • Người tập sự hành nghề Luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề Luật sư theo quy định;
 • Có bản báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư;
 • Có nhận xét của Luật sư hướng dẫn;
 • Xác nhận của tổ chức hành nghề Luật sư nơi nhận tập sự và đánh giá của Đoàn Luật sư nơi đăng kí tập sự về tư cách đạo đức, có ý thức tuân thủ pháp luật;
 • Được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xác nhận hoàn thành thời gian tập sự hành nghề Luật sư và đề nghị cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư.

Địa điểm và kinh phí tổ chức:

 • Địa điểm tổ chức kiểm tra: Thành phố Hà Nội, địa điểm cụ thể Hội đồng  kiểm tra sẽ thông báo sau.
 • Kinh phí sẽ được lấy từ kinh phí do người tham dự kiểm tra đóng góp. Số tiền và thời hạn nộp tiền tham dự kiểm tra sẽ được thông báo sau.

Nội dung và hình thức kiểm tra

 • Hình thức: Kiểm tra viết (02 bài) và kiểm tra thực hành (vấn đáp)
 • Nội dung: Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kĩ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác (180 phút) sáng ngày 09/01/2021 bắt đầu từ 06h30; bài thi viết thứ hai về pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam (90 phút) chiều ngày 09/01/2021 bắt đầu từ 13h30; Kiểm tra thực hành ngày 10/01/2021 sáng từ 06h30 đến 11h30, chiều từ 13h30.

Hồ sơ đăng kí tham dự kiểm tra

 • Đối với người đăng kí tham dự kiểm tra lần đầu gồm: Phiếu đăng kí tham dự kiểm tra (theo mẫu); Bản sao Quyết định về việc đăng kí thực tập hành nghề Luật sư của Đoàn Luật sư (Bản sao có chứng thực); Bản sao Bằng cử nhân Luật (Bản sao có chứng thực); Báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư (theo mẫu); Sổ nhật kí thực tập của người tập sự (các trường hợp người tập sự có thời gian tâp sự trước ngày 15/01/2014 và sau đó vẫn tiếp tục tập sự thì chỉ viết Sổ nhật ký tập sự từ ngày 15/01/2014 trở về sau cho đến hết thời gian tập sự) (theo mẫu).
 • Đối với người tập sự không đạt yêu cầu và những người có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý ở các kỳ kiểm tra trước do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức, hồ sơ gồm: Phiếu đăng kí tham dự kiểm tra (theo mẫu); Xác nhận của Đoàn Luật sư nơi thực tập (theo mẫu).
 • Đối với trường hợp tự ý bỏ thi ở kì kiểm tra trước do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức thì phải làm lại hồ sơ tham dự kiểm tra như người tập sự đăng ký tham dự lần đầu.
 • Trong trường hợp người tập sự được giảm thời gian tập sự hành nghề theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư thì phải gửi kèm theo Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian thực tập hành nghề luật sư (Bản sao có chứng thực).

Nội dung, hình thức Hồ sơ kiểm tra thực hành

 • Nội dung hồ sơ: thí sinh chuẩn bị hồ sơ về một vụ án hoặc một vụ việc do Luật sư hướng dẫn thực hiện và hướng dẫn người tập sự trong quá trình tập sự hành nghề luật sư; đề cương chi tiết nội dung Hồ sơ kiểm tra thực hành (theo mẫu)
 • Hình thức Hồ sơ: Bìa hồ sơ kiểm tra thực hành (theo mẫu); Hồ sơ kiểm tra thực hành được đánh máy bằng font “Time New Roman” Size 14; Trên giấy khổ A4, lề trên, dưới 2 cm, lề trái: 3 cm; lề phải: 2 cm. Khoảng cách giữa 2 đoạn từ 6pt đến 12pt; phần 1 đến phần 4 phải có ít nhất là 08 trang không gồm trang bìa, phần 6 không hạn chế số trang; Hồ sơ thực hành được đóng thành quyền và có trang bìa; Hồ sơ phải có chữ kí xác nhận của Luật sư hướng dẫn về vụ việc nêu trong hồ sơ, có xác nhận của tổ chức hành nghề Luật sư. Đối với người không đạt yêu cầu và có đơn xin hoãn kiểm tra, làm lại hồ sơ kiểm tra thực hành, không phải có xác nhận của Luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề Luật sư.
 • Thí  sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra chẩn bị hồ sơ gồm 04 bộ được đóng quyển, trong đó 03 bộ nộp về Đoàn Luật sư nơi tập sự và 01 bộ thí sinh sử dụng khi kiểm tra thực hành.

Xét duyệt hồ sơ và thông báo người có đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kiểm tra: Đoàn Luật sư sẽ thông báo danh sách người đi tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sau khi được Hội đồng kiểm tra xét duyệt và quyết định chậm nhất vào ngày 24/12/2020.

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2020 để các tập sự biết và tham gia.

PHẠM HƯƠNG