Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về việc tổ chức kì kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020

(LSVN) – Đoàn luật sư Hà Nội vừa mới ra thông báo liên quan điến việc tổ chức kì kiểm tra kết quả tập sự…