Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư

28/09/2020 16:21

(LSO) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 427/TB-ĐLS gửi các Tổ chức hành nghề Luật sư, các Luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư.

Theo đó, căn cứ Điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 2012, Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư năm 2020 của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư cụ thể như sau:

Chuyên đề: “Kỹ năng của Luật sư hạn chế rủi ro trong đại diện và bảo lãnh cho bên thứ ba”.

Giảng viên: Ông Nguyễn Hồng Hải – Cục Đăng kí quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, thứ bảy, ngày 10/10/2020.

Địa điểm: Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (Tầng 19, Tòa nhà văn phòng, số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội).

Hồ sơ đăng kí bao gồm: Phiếu đăng kí (Theo mẫu)

Quyền lợi của các Luật sư tham gia: được cung cấp tài liệu, giải khát giữa giờ, được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng bắt buộc 08 giờ của năm 2020.

Kinh phí tham dự: 250.000 đồng/người/ngày. Nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (Tầng 19, Tòa nhà văn phòng, số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội), Điện thoại: 024 37624706/024 37624707 hoặc chuyển khoản:

Chủ tài khoản: Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
Số tài khoản: 0021000436783 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội xin trân trọng thông báo đến các tổ chức hành nghề và các Luật sư thành viên được biết và đăng kí tham gia khóa bồi dưỡng này.

THANH THANH