Đồng chí Vũ Mão: Người tiên phong đấu tranh vì một nền lập pháp đổi mới

03/06/2020 05:44

81 tuổi đời, 71 năm phụng sự đất nước và nhân dân, đồng chí Vũ Mão đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng và ở cương vị nào cũng có những cống hiến lớn lao cho đất nước.

Song, có lẽ thời gian công tác tại Quốc hội, từ năm 1987, với vị trí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã để lại nhiều dấu ấn hơn cả, với vai trò là một trong những người đi tiên phong trong đổi mới hoạt động của Văn phòng Quốc hội nói riêng, hoạt động lập pháp của Quốc hội nói chung.

Luật sư TV