Hoãn tăng lương nhưng Hà Nội vẫn đề xuất tăng mức thu các khoản phí và lệ phí

(LSO) – Hà Nội đề xuất được thu loại phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí, đồng thời muốn được tăng mức thu phí không … Đọc tiếp Hoãn tăng lương nhưng Hà Nội vẫn đề xuất tăng mức thu các khoản phí và lệ phí