Hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp người dân tiếp cận gần hơn các quy định của pháp luật

03/07/2020 19:31

(LSO) – Khi thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, Luật sư đã thực hiện đúng bổn phận và trách nhiệm nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong các quan hệ pháp luật liên quan.

Ảnh minh họa.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình theo Công văn số 46/TB-VPCP ngày 12/02/2020 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật cho nhân dân, tiếp tục cử Luật sư đến tư vấn pháp luật miễn phí cho công dân khi đến khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong năm 2020.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Công văn số 36/LĐLS ngày 20/02/2020, về việc triển khai công tác đến 08 Đoàn Luật sư về việc cử Luật sư tham gia Hội nghị tập huấn trợ giúp pháp lý cho công dân tại trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Cụ thể, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cử 120 Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng cử 15 Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh cử 15 Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc cử 15 Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam cử 15 Luật sư, Đoàn Luật sư Hưng Yên cử 15 Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương cử 15 Luật sư.

Thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của Thanh tra Chính phủ vì thế công tác trợ giúp pháp lý đã đạt được một số kết quả nhất định.

Từ năm 2015 đến 2019 đã tổ chức được hơn 3000 lượt tư vấn, trợ giúp pháp lý, số lượng các lượt tư vấn tăng đều qua các năm.

Về các lĩnh vực trợ giúp pháp lý của Luật sư bao gồm: tư vấn pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, chính sách đãi ngộ đối với người có công (có tới khoảng 70% vụ việc liên quan tới quan hệ đất đai). Các vụ việc thường có nhiều quan hệ pháp luật đan xen nhau như quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật đất đai, thừa kế,…

Khi thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, Luật sư đã thực hiện đúng bổn phận và trách nhiệm nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong các quan hệ pháp luật liên quan. Đặc biệt, Luật sư đã giải thích rõ cho người dân về trình tự thủ tục khiếu kiện, quyền nghĩa vụ khi khiếu kiện từ đó giúp cho người dân biết việc khiếu kiện theo đúng quy định pháp luật? Các Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý một cách trung thực, khách quan, độc lập, trên cơ sở pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Trong năm 2020, Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tập hợp danh sách từ các Đoàn Luật sư gửi lên và dự kiến phân công trực hàng ngày, tháng theo danh sách để Luật sư triển khai, tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 06/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã có một số kiến nghị tới các cơ quan ban ngành như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ… để kịp thời có những biện pháp tháo gỡ khó khăn giúp cho hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai sâu rộng và có hiệu quả hơn. Thông qua kết luận và kiến nghị của Đoàn giám sát tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng và các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết và trả lời bằng văn bản kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo theo trình tự, thủ tục của pháp luật. 

THANH THANH